Eğitim Duyuruları

"Hazinenin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar Üzerinde Satış ve İrtifak Hakkı Tesisi Değerlemesi" Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.

"Taşınmaz Mülkiyeti, İrtifak Hakları, Taşınmaz Rehni, Tapu Sicili, Tapu Takyidatları" Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.

"Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarının Kamulaştırma Raporlarındaki Yetki ve Sorumlulukları" Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.

"İmar Planları, İmar Uygulamaları ve Gayrimenkul Değerleme ile İlişkisi " Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.

"Temel Gayrimenkul Değerleme - Tarla ve Arsa" Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.

'Kamulaştırmada Taşınmaz Değerlemesi - Uygulamalı’ Eğitimi 27-28 Nisan 2019 Tarihlerinde Ankara’da Gerçekleşti.

'Değer Esaslı Kentsel Dönüşüm “İmar” Uygulama Süreci’ Eğitimi Konya’da Gerçekleşti.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavlarına Yönelik Gayrimenkul Değerleme Eğitimi (Mayıs 2019 Programı)

"Yapı Bilgisi ve Proje Okuma" Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim İle Gerçekleşti.

"İmar Planlarının Süreçleri, Okunması, Yorumlanması ve Gayrimenkul Değerleme Üzerindeki Etkileri" Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.

"Kamulaştırma Amaçlı Arsa- Yapı Grubundaki Taşınmazların Değerlemesinde Maliyet ve Emsal Bedel Yönteminin Uygulanması ve Sorunlar" Eğitim Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.

"Proje Geliştirme ve Arsa Değerleme" Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim İle Gerçekleşti.