DEĞERLEME UZMANLARI KOMİTESİ

Mesleki faaliyet alanlarının genişletilmesi ve düzenlenmesi olan amacıyla faaliyet gösteren Değerleme Uzmanları Komitesi'nin kuruluş, çalışma ve işleyiş esasları Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Mesleki Çalışma Komitelerinin Kuruluş, Çalışma ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) uyarınca oluşturulmaktadır.

 • Bireysel Üyelerin Birlik nezdinde temsilinin güçlendirilmesi,
 • Bireysel Üyelerin mesleğin icrasında karşılaştıkları mali, teknik ve hukuki sorunların değerlendirilmesi, Birlik organları ile paylaşılabilmesi, kalıcı çözümler aranması,
 • Bireysel Üyelerin sektör içindeki konumu, dağılımı ve sorumluluklarının sürekli ve düzenli biçimde izlenmesi,
 • Lisansı olduğu halde sektörde yer almayan, henüz Birliğe Üye olmayan ya da değerleme sektörü dışına çıkan Değerleme Uzmanları ile iletişime geçilmesi, bu tercihlerinin nedenlerinin araştırılması ve sektöre duyurulması, sektörden beyin göçünün engellenmesi ve sektör dışına çıkan Değerleme Uzmanlarını yeniden sektöre çekebilecek çalışmaların yapılması,
 • Birlik Yönetim Kurulu adına araştırmalar yapılması ve raporlanması, Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde görüş bildirilmesi,
 • Mesleki dayanışma ve meslektaşlık bilincinin geliştirilmesi,
 • Faaliyet alanlarının genişletilmesi ve düzenlenmesi, hak ve yararlarının Birlik tarafından daha çok korunması,
 • Birlik Yönetim Kurulu adına araştırmalar yapılması ve raporlanması, Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde görüş bildirilmesidir. 

Komite, temsil ve iletişimin daha güçlü hale getirilmesi amaçlanarak gerçek kişi Üye statüsünde ve farklı alanlarda faaliyet gösteren Üyelerimizden oluşturulmaktadır. Komite Üyelerinin faaliyet alanına göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

 • Değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin sözleşme imzalamak suretiyle hizmet veren 3 Üye.
 • Bankalarda, değerleme raporlarının kontrolünde görev alan banka personeli 2 Üye.
 • Değerleme şirketlerinde tam zamanlı istihdam edilen 2 Üye.
 • Kamu kurumlarında çalışan 2 Üye

AD SOYAD E-POSTA
BERAT DENİZ ÖZTÜRK berat.kgd@gmail.com
AHU MİNARECİ KÜÇÜKAĞA ahuminareci@gmail.com
COŞKUN KÖKSAL doreydegerleme@gmail.com
FATMA GÜÇLÜ fatmaguclu.888@gmail.com
ONUR HENDEN onurkagann28@gmail.com
ÖZDEŞ CİHANGİR ozdescihangir01@gmail.com
ÖZGE SIVAKCI ozgesivakci@gmail.com