Nasıl başvuru yapabilirim?

Üye Yönetim Sistemi (ÜYS) (https://www.tadebis.com.tr/login?referer=/uys) kullanıcı profilinde yer alan Mesleki Tecrübe  Belgesi başlığı üzerinden yapılacak başvuru sonrası sistemin oluşturduğu başvuru formu ve ekinde yer alan tecrübe koşulunun uygulama esaslarını inceleyerek tecrübenin sağlandığı ilgili faaliyet kategorisine göre tevsik edici belgeleri ıslak imzalı başvuru formu ve onaylı belgelerle beraber Birliğe kargo yoluyla gönderilmesi ile başvuru yapılmış olur. Link üzerinden başvurunun nasıl yapılacağına erişebilirsiniz. ( https://www.youtube.com/watch?v=14nYzbpqwK4 )

Mesleki tecrübe belgesi başvuru dosyamı hangi adrese nasıl göndermeliyim?

ANKARA

○ İşçi Blokları Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Lavida City İş Merkezi No:45 Kat:11 06530 Çankaya/Ankara

3 yıllık Mesleki Tecrübe Belgem var. 5 Yıllık Mesleki Tecrübe Belgesi Nasıl Alabilirim?

Tecrübe koşulunun uygulama esaslarını inceleyerek tecrübenin sağlandığı ilgili kategorilerdeki belgeleri imzalı başvuru formu ile beraber en az 5 yıl (60 ay) çalıştığınızı belgeleyecek şekilde onaylı tevsik edici evrakları Birliğe göndererek alabilirsiniz.

3 yıllık tecrübe belgemi SPL mesleki uygulamalı eğitim programı ile aldım. 2 yıl fiili çalışmamı belgeleyerek 5 yıllık mesleki tecrübe belgesi alabilir miyim?

17.07.2014 tarih ve 22/735 sayılı İlke Kararı ile düzenlenen "Gayrimenkul Değerleme Uzmanları ve Konut Değerleme Uzmanları İçin Aranan Tecrübe Koşulunun Uygulama Esasları’nda belirtilen esaslara göre, “Mesleki Uygulamalı Eğitim Sertifikası” tarihinden sonraki 2 yıllık çalışma süresini tevsik edici belgeleri ile birlikte Birliğimize başvurmaları durumunda “Sorumlu Değerleme Uzmanı” olabilmek için aranan 5 yıllık mesleki tecrübe belgesini alabilirler.

Lisansımı 17.07.2014 tarihi öncesinde aldım. 3 yıllık tecrübe şartı için gerekli tevsik edici evrakları göndermem gerekiyor mu?

○Lisans tarihiniz 17.07.2014 öncesi ise 3 Yıllık Mesleki Tecrübe Belgesi alabilmek için ıslak imzalı başvuru formu ve ekinde lisansınızın bir örneğini Birliğimize iletmeniz yeterlidir.

SPL uygulamalı eğitime katıldım. 1 yıllık veya 3 yıllık tecrübe belgemi nasıl alabilirim ?

Islak imzalı başvuru formu ve ekinde SPL-Uygulamalı Eğitim Sertifikasının bir örneğini Birliğimize iletmeniz yeterlidir.

Lisansımı 17.07.2014 tarihi öncesinde aldım. 5 yıllık tecrübe şartını sağlamak için gerekli tevsik edici evrakları göndermem gerekiyor mu?

○Lisans tarihiniz 17.07.2014 öncesi ise 5 Yıllık Mesleki Tecrübe Belgesi alabilmek için ıslak imzalı başvuru formu ve lisans tarihinden sonra hazırlanan ve ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında en az 24 ay (2 yıl) bulunan iki adet ıslak imzalı ve şirket kaşeli raporları ve tecrübede bulunulan faaliyet kategorisine göre gerekli tevsik edici evrakları Birliğimize iletmeniz gerekmektedir.

Mahkeme bilirkişisi olarak hangi evrakları göndermem gerekiyor?

Bilirkişiler, ıslak imzalı başvuru formu ile birlikte gayrimenkul değerleme uzmanı olarak hazırladıkları aslı gibidir onaylı raporlara ek olarak raporlara ait görevlendirme yazılarını/keşif tutanaklarını göndermeleri gerekmektedir.

Gönderdiğim raporlarda nelere dikkat etmem gerekiyor?

○Raporlarınızın taslak rapor olmaması, sayfa sayısının tam olması, ada, parsel bilgilerinin bulunması, ıslak imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir.

○Sunulan değerleme raporu özel amaçlı hazırlanan değerleme raporu ise hizmet alım sözleşmesi ve faturanın da başvuru belgeleri ile birlikte iletilmesi gerekmektedir.

Rapor listesini nasıl hazırlamam gerekiyor?

○İstenen mesleki tecrübe süresi içinde çalıştığınız şirket/şirketler bünyesinde hazırladığınız değerleme raporlarının yıllar itibarıyla listesi (Rapor tarihlerini rapor numaralarını ve başvuru yapan uzmanın adı ve soyadının bulunması yeterlidir). Rapor listesinde değerleme kuruluşu/şirketlerin ıslak imzası kaşesi bulunmalıdır.

Şirket yetkili yazısı için bir format var mı?

○Şirket Yetkili Yazısı için bir format bulunmamaktadır. Gayrimenkul değerleme faaliyetini, tecrübe süresi boyunca yaptığınızı gösterir, işe başlama/ayrılış tarihleriniz (gün/ay/yıl) ile şirkette aldığınız görevlere ilişkin şirket yetkililerince ıslak imzalı ve kaşeli açıklayıcı yazı/üst yazı/çalışma yazısı olması yeterlidir.

Mesleki tecrübe belgem kargo ile gönderilecek mi?

○Hayır. Mesleki Tecrübe Belgeleri kaydi ortamda izlenmektedir. Başvurunuz onaylandığında ÜYS sisteminde kayıtlı olan GSM numaranıza onaylandığına dair SMS gönderilmektedir. Başvurulara istinaden düzenlenen Mesleki Tecrübe Belgelerine Üye Yönetim Sistemi’nde Mesleki Tecrübe Belgesi başlığı altında bulunan yüklü eklerden erişilmektedir.

Mesleki tecrübe belgesi başvuru dosyamda eksiklikler bulunması durumunda nasıl haberdar olurum?

○Tecrübe başvuru dosyasının incelenmesi aşamasında eksiklik tespit edilmesi veya gerekli ek belgelere ihtiyaç duyulması halinde, tespit edilen eksiklikler ve istenilen ek belgeler Üye Yönetim Sistemi’nde kayıtlı elektronik posta adresinize bildirilecektir.

SGK Hizmet Dökümünü nereden temin edebilirim?

○SGK Hizmet Dökümü E-Devlet uygulamasında temin edilebilmektedir. Hizmet dökümünün barkodlu olması ve kurum ünite kodlarını içermesi gerekmektedir.

Mesleki tecrübe sürem boyunca birden fazla faaliyet kategorisinde faaliyet gösterdim. Mesleki tecrübe başvuru dosyamı nasıl hazırlamam gerekiyor?

○Faaliyette bulunduğunuz bütün kategorilerden başvuru yapmanız ve faaliyet kategorisinde bulunan bütün evrakları göndermeniz gerekmektedir.

○Gönderdiğiniz raporları hangi faaliyet kategorisine göre hazırladı iseniz o faaliyet kategorisi için istenen belgeleri göndermeniz gerekmektedir.