Mesleki Tecrübe Belgesi Başvuru Dosyamı hangi adrese göndermeliyim?

Mesleki Tecrübe Belgesi başvuru dosyası Birliğimizin “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Merdivenköy Yolu Caddesi No:12 Kat:3 Küçükbakkalköy 34750 Ataşehir/İstanbul” adresine gönderilmelidir.

1 Yıllık Mesleki Tecrübe Belgem var. 3 Yıllık Mesleki Tecrübe Belgesi Nasıl Alabilirim?

○1 Yıllık Mesleki Tecrübe Belgeniz var ise gönderdiğiniz ilk dosyaya ek olarak uygulama esaslarında faaliyet gösterilen kategoriye ait bütün evrakları ıslak imzalı başvuru formunuzla beraber göndermeniz gerekmektedir.

○3 Yıllık belge alabilmeniz için gönderdiğiniz ilk rapor ve son rapor tarihleri arasında 36 ay (3 yıl) bulunması ve her yıldan 1 adet ıslak imzalı ve şirket kaşeli rapor göndermeniz gerekmektedir.

○Rapor gönderdiğiniz yıllara ait E-Devlet uygulamasından temin edilebilecek barkodlu SGK hizmet dökümü belgesini, rapor listesi ile birlikte iletmeniz gerekmektedir.

3 Yıllık Tecrübe Belgemi Mesleki Uygulamalı Eğitim Programı ile aldım. 2 Yıl fiili çalışma belgeleyerek 5 Yıllık Mesleki Tecrübe Belgesi alabilir miyim?

5 Yıllık Mesleki Tecrübe Belgesi alabilmek için 5 yıl fiili çalışmanın başvurulan kategoriye göre belgelenerek tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Gönderdiğiniz ilk rapor ve son rapor tarihleri arasında en az 60 ay (5 yıl) bulunması gerekmektedir.

Lisansımı 17.07.2014 tarihi öncesinde aldım. 3 Yıllık tecrübe şartını için gerekli evrakları göndermem gerekiyor mu?

Lisans tarihiniz 17.07.2014 öncesi ise 3 Yıllık Mesleki Tecrübe Belgesi alabilmek için ıslak imzalı başvuru formu ekinde lisansınızın bir örneğini Birliğimize iletmeniz yeterlidir.

Lisansımı 17.07.2014 tarihi öncesinde aldım. 5 Yıllık tecrübe şartını için gerekli evrakları göndermem gerekiyor mu?

Lisans tarihiniz 17.07.2014 öncesi ise 5 Yıllık Mesleki Tecrübe Belgesi alabilmek için ıslak imzalı başvuru formu ve bu tarihten sonra hazırlanan ve aralarında 24 ay (2 yıl) bulunan iki adet ıslak imzalı ve şirket kaşeli raporları ve bulunulan faaliyet kategorisine göre gerekli evrakları Birliğimize iletmeniz gerekmektedir.

Mahkeme Bilirkişisi olarak hangi evrakları göndermem gerekiyor?

Bilirkişiler, ıslak imzalı başvuru formu ile birlikte hazırladıkları aslı gibidir onaylı raporlara ek olarak raporlara ait görevlendirme yazılarını göndermeleri gerekmektedir.

Gönderdiğim raporlarda nelere dikkat etmem gerekiyor?

○Raporlarınızın taslak rapor olmaması, sayfa sayısının tam olması, ada, parsel bilgilerinin bulunması, ıslak imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir.

○Sunulan değerleme raporu özel amaçlı hazırlanan değerleme raporu ise hizmet alım sözleşmesi ve faturanın da başvuru belgeleri ile birlikte iletilmesi gerekmektedir.

Rapor listesini nasıl hazırlamam gerekiyor?

İstenen mesleki tecrübe süresi içinde çalıştığınız şirket/şirketler bünyesinde hazırladığınız değerleme raporlarının yıllar itibarıyla listesi (Rapor tarihlerini, ve rapor numaralarını içermelidir.Rapor listesinde şirket/şirketlerin onayı bulunmalıdır.

Şirket Yetkili Yazısı için bir format var mı?

Şirket Yetkili Yazısı için bir format bulunmamaktadır. Gayrimenkul değerleme faaliyetini, tecrübe süresi boyunca yaptığınızı gösterir, işe başlama/ayrılış tarihleriniz (gün/ay/yıl) ile şirkette aldığınız görevlere ilişkin şirket yetkililerince imzalanmış açıklayıcı yazı olması yeterlidir.

Mesleki Tecrübe Belgem Kargo ile Gönderilecek Mi?

Mesleki Tecrübe Belgeleri kaydi ortamda izlenmektedir. Başvurulara istinaden düzenlenen Mesleki Tecrübe Belgeleri Üye Yönetim Sistemi’nde kayıtlı elektronik posta adresinize gönderilmektedir. Ayrıca posta yolu ile iletilmemektedir.

Tecrübe Başvuru Dosyamda eksikler bulunması durumunda nasıl haberdar olurum?

Tecrübe başvuru dosyasının incelenmesi aşamasında eksiklik tespit edilmesi durumunda, tespit edilen eksiklikler Üye Yönetim Sistemi’nde kayıtlı elektronik posta adresinize bildirilecektir.

SGK Hizmet Dökümünü nereden temin edebilirim?

SGK Hizmet Dökümü E-Devlet uygulamasında temin edilebilmektedir. Hizmet dökümünün barkodlu olması ve kurum ünite kodlarını içermesi gerekmektedir.

Tecrübe sürem boyunca birden fazla faaliyet kategorisinde faaliyet gösterdim. Mesleki tecrübe başvuru dosyamı nasıl hazırlamam gerekiyor?

○Faaliyette bulunduğunuz bütün kategorilerden başvuru yapmanız ve faaliyet kategorisinde bulunan bütün evrakları göndermeniz gerekmektedir.

○Gönderdiğiniz raporları hangi faaliyet kategorisine göre hazırladı iseniz o faaliyet kategorisi için istenen belgeleri iletmeniz gerekmektedir.