STANDARTLAR KOMİTESİ

Uluslararası Değerleme Standartları Standartlar Komitesi, Değerleme mesleğinde belli kalitede faaliyet gösterilmesini temin etmek üzere Birlik Üyeleri tarafından yürütülen faaliyetlerin adil ve dürüst olması, iş ahlakının ve Birlik Üyelerinin dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarının sağlanması amacıyla değerleme standartları ve meslek kuralları oluşturulması ve güncellenmesi ile görevli Birlik organıdır. 

Yönetim Kurulu tarafından Birlik üyeleri arasından atanır ve ilan edilir. Yönetim kurulu, gerekli hallerde Birlik organlarında görev yapmakta olan Birlik üyelerini de komite üyesi olarak belirleyebilir. Komitenin görev süresi iki yıldır. Görev süresi dolan komite üyeleri, bu işleyiş esasları çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yeniden atanabilir.

Komite Üyeleri, gayrimenkul değerleme, sermaye piyasaları, finans, bankacılık, tapu ve kadastro, hukuk, şehir plancılığı, mühendislik, genel yönetim, iktisat, işletme, idari ve mali işler, muhasebe alanlarında en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip Birlik Üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından atanır ve ilan edilir. Komitenin görev süresi iki yıldır.

AD SOYAD UNVAN E-POSTA
DURALİ AKGÜL Üye duraliakgul@gmail.com
ALPER AKCA Üye akcalper@gmail.com
ALPER GÜLER Üye alper.guler@outlook.com
BEKTAŞ CEM ÜLGER Üye cemulger@kentgelisim.com.tr
HÜSEYİN AKMAN Üye akm.huseyin@gmail.com
İHSAN ÇIKRIK Üye ihsancikrik@gmail.com
MEHMET TÜLÜCE Üye tulucemehmet@gmail.com
MEVLÜT BAYRAK Üye degerveriyoruz@gmail.com
ÖMER TURGUT Üye omrturgut@gmail.com