MESLEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KOMİTESİ

Mesleki Eğitim ve Araştırma Komitesi'nin kuruluş, çalışma ve işleyiş esasları Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü’nün (Statü) 26’ncı maddesi ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Mesleki Çalışma Komitelerinin Kuruluş, Çalışma ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) uyarınca oluşturulmaktadır.

Mesleki Eğitim ve Araştırma Komitesi görevleri;

  • Üyelerin mesleki gelişimi konusunda eğitimler düzenlenmesinin sağlanabilmesi amacıyla kurallar, prosedürler ve yöntemler belirlemek,
  • Değerleme mesleğinin ilgi alanına giren tüm konularda araştırma yapmak,
  • Araştırmanın sonuçlarını, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen çerçevede ve şekilde, Üyelere, ilgili kurum ve kuruluşlara ya da kamuya duyurmak,
  • Birlik tarafından verilecek eğitim çalışmalarını organize etmek,
  • Birlik Üyesi gerçek kişilerin mesleki gelişimini belli bir sistematik çerçevesinde sağlamak,
  • Oluşturacağı kurallar, prosedürler ve yöntemler ile Birlik Üyesi tüzel kişiler tarafından istihdam edilen değerleme uzmanlarının mesleki gelişimini takip etmek,
  • Birlik Üyelerinin ilettiği değerleme raporları üzerinden analiz ve veri üretim çalışmaları yürütmek,
  • Sektörün ihtiyaç duyacağı konularda yazılı ve görsel yayınlar hazırlamaktır.

AD SOYAD UNVAN E-POSTA
GÖNÜL GÖRGÜN Başkan gonulgorgun@gmail.com
AYSUN ÖZGÖNÜL Üye aozgonul@hotmail.com
HALİL İBRAHİM MERT Üye halilibrahim.mertt@gmail.com
İLHAN İNAN ÖZGÜR Üye ilhan.inan@hotmail.com
KÜRŞAT KILIÇ Üye klcyapi.gd@gmail.com
MÜNEVVER POLAT ÖZTÜRK Üye munevverplt@gmail.com
ORBAY ERYOL Üye eryolorbay@gmail.com
MUSTAFA DÜLGER Gözlemci mustafadulger@gmail.com