Yönetim Kurulu

Yaşar Bahçeci

Yaşar Bahçeci

Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Cihan Kurtulan

İbrahim Cihan Kurtulan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ali Emre İplikçi

Ali Emre İplikçi

Yönetim Kurulu Üyesi
Bilgin Koluaçık

Bilgin Koluaçık

Yönetim Kurulu Üyesi
Emrullah Acar

Emrullah Acar

Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman Morbel

Süleyman Morbel

Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Yeşim Tanrıvermiş

Doç. Dr. Yeşim Tanrıvermiş

Yönetim Kurulu Üyesi

(*) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Eva Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tüzel kişiliğini Yaşar Bahçeci temsil etmektedir.

(**) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Düzey Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tüzel kişiliğini İbrahim Cihan Kurtulan temsil etmektedir.

 

Yönetim Kurulu;

a) İki asıl ve iki yedek üye, Birlik üyesi gerçek kişiler arasından, Birlik üyesi gerçek kişiler tarafından kullanılacak oylar aracılığıyla genel kurul tarafından seçilen,

b) İki asıl ve iki yedek üye, tüzel kişi olarak değerleme kuruluşları arasından Birlik üyesi tüzel kişiler tarafından kullanılacak oylar aracılığıyla genel kurul tarafından seçilen,

c) İki asıl ve iki yedek bağımsız üye, Aday Öneri Komitesi tarafından belirlenerek Kurulca önerilen adaylar arasından genel kurul tarafından seçilen,

ç) Bir asıl ve bir yedek üye ise Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini temsilen atanan,

Genel Kurul tarafından seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi iki yıldır. Yönetim Kurulu Üyeleri, üst üste en fazla iki dönem görev alabilirler. Aradan bir dönem geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliği için tekrar aday olunamaz. 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Aday Öneri Komitesi tarafından belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından önerilen adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik başvuruları, seçimli Genel Kurul öncesi Birliğimiz internet adresi üzerinden duyurulmakta olup başvuruda bulunan adaylar Aday Öneri Komitesi’ne sunulur. Aday Öneri Komitesi, Birliğimiz Statüsü ile düzenlenmekte olup Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı ve Birlik Başkanı veya belirledikleri temsilcileri olmak üzere 3 kişiden oluşmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının;

  • Birlik üyesi değerleme kuruluşları nezdinde son 5 yılda fiili bir görev almamış olması ve değerleme kuruluşlarıyla danışmanlık dahil iş ve ortaklık ilişkisi içerisinde olmaması,
  • Sermaye piyasaları alanında en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları,

gerekmektedir.

Yönetim Kurulumuz 03.07.2021 tarihli onbirinci olağan Genel Kurul toplantısında yapılan seçimle Genel Kurul tarafından belirlenmiştir.

Geçmiş Dönem Yönetim Kurulları

Yaşar Bahçeci

1975 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırşehir’de tamamladı. 1997 yılında Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamladı. İş yaşamında özel sektörde kendi alanında şantiye şefliği yaptı. 2000 yılında Kırşehir’de kendi mühendislik bürosunu açarak iş hayatına da aktif olarak atıldı. Siyasi yaşamı 2001 yılında AK Parti Kurucu üyeleri arasında yer alması ile başladı, daha sonra; AK Parti Kırşehir İl Teşkilatında Kurucu İl Sekreteri olarak başladı. 2005 yılında Vakıf Ekspertiz’in Kırşehir Temsilciliğini yaptı. 2006 yılında 2. Olağan Kongrede AK Parti İl Başkanı Adayı oldu ve kazanarak 2,5 yıl bu görevi yürüttü. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Kırşehir Belediye Başkanı seçildi. 2014 yılı 30 Mart Yerel seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilerek 2. Dönem Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 10 yıl boyunca Kırşehir iline birçok eser ve proje kazandırdı. 2009 Haziran ayında Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. 10 yıl boyunca jeotermal konusunda birçok başarılı işe imza attı. 2014 Haziran ayında Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 1. Olağan Meclis Toplantısında Türkiye Belediyeler Birliği birlik encümeni seçildi. 5 yıl boyunca birlik encümeni olarak önemli kararlara imza attı.

3 Temmuz 2021’de yapılan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Genel Kurulunda, Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. Günümüzde Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Yaşar Bahçeci evli ve iki kız çocuk babasıdır.

İbrahim Cihan Kurtulan

İbrahim Cihan KURTULAN, 24.08.1984 yılında Gaziantep ilinde doğdu. İlk-orta ve lise öğrenimini Gaziantep ilinde tamamlamıştır. Lisans eğitimine Çukurova Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesinde başlamış olup,2007 yılında mezun olmuştur.2008 yılında Kamu ve özel bankalar ile sözleşme imzalamak suretiyle gayrimenkul değerleme uzmanı olarak mesleğe başlamış , 2012 yılında Düzey  Gayrimenkul  Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. kurucu ortağı, SPK Lisanslı Sorumlu Değerleme Uzmanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine halen devam etmektedir.

Yüksek Lisansını İstanbul Okan Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü , Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul  Değerleme  Bölümünde ‘’ Türkiye’de Emlak Vergi Değerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Model Önermesi ’’ konu başlığı ile tezli olarak tamamlamıştır.

Arazi Yönetimi dergisinde ‘’Değer Kavramının Arazi Kullanım Kararları İçindeki  Tanımı ve  Önemi;’’ ne ilişkin akademik makalesi bulunmaktadır.

Royal  Institution of Chartered  Surveyors’ ta M- RICS yetki lisansı onayı için mülakat aşamasındadır.

Cambridge Üniversitesi ile ortak yürütülen Arazi Yönetimi üzerine sertifika programını tamamlamış olup Arazi Yönetimi üzerine doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesidir.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB ) Yönetim Kurulu Başkan V. olarak görevine devam etmektedir.

Ali Emre İplikçi

Ali Emre İPLİKÇİ 1973, İzmir doğumlu olan Ali Emre İplikçi, İzmir Atatürk Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (Geomatik Mühendisliği) bölümü mezunudur. Ali Emre İplikçi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Pazarlama Yüksek Lisans programlarına devam etmiştir. İplikçi, yerli ve çok uluslu şirketlerde; mühendislik, satış ve pazarlama departmanlarında görev almıştır. Halen, lisanslı değerleme şirketlerine sözleşmeli olarak hizmet vermekte ve Gayrimenkul Değerleme Bilirkişiliği yapmakta olup, mütalaa raporları ile özel amaçlı değerleme raporları hazırlamaktadır. Değerleme faaliyeti dışında başka bir iş ile iştigal etmemektedir. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nde Standartlar Komitesi ve Değerleme Uzmanları Komitesi üyelikleri yapmıştır. Değerleme sektöründe iş hacminin artırılması, artan iş hacminin lisanslı şirketler, kurumsal hale getirilmiş sözleşmeli uzmanlar ve bireysel çalışan uzmanlar arasında paylaştırılabilmesi, mesleki sorumluluk sigortasının işlevsel hale getirilebilmesi, değerleme kuruluşlarında ve kamu kurumlarında çalışan birliğimiz üyesi meslektaşlarımızın, özlük haklarının iyileştirilmesi ve nihayetinde tüm sektör çalışanlarını kapsayan bir değerleme kanunu çıkarılması hedefleri arasındadır. Ali Emre İplikçi; Temel Sigortacılık Sertifikası, Mortgage Brokerlığı Sertifikası, Eğiticinin Eğitimi Sertifikası belgelerine sahiptir.

Bilgin Koluaçık

1969 yılında Malatya’da doğdu.1991 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun oldu. 1990 -1996 yılları arasında Erdemir / Ereğli Demir Çelik Fabrikaları şantiyesinde saha mühendis ve şantiye şefi olarak görev yaptı. 1996 yılında Vakıf Bankın iştiraki olarak kurulan Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş de Eksper olarak değerleme sektörüne ilk adımını attı. 1996-2014 yılları arasında 18 yıl boyunca Vakıf Gayrimenkul Değerleme AŞ. Şirketinde değerleme uzmanı, sorumlu değerleme uzmanı ve bölge müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2003 yılında SPK-Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansını aldı (400117). Sahada edindiği 18 yıllık tecrübenin ardından 2012-2014 yılları arasında TDUB 2. Dönem yönetim kuruluna ve TDUB 3. Dönem seçimlerinde ise Disiplin Komitesi görevine seçildi. 2016 yılında getirildiği TDUB- Gayrimenkul Bilgi Merkezinin ilk yönetim kurulu üyeliğinden 2019 yılında ayrıldı. 2014 yılından itibaren İller Bankası A.Ş. de gayrimenkul geliştirme, hasılat paylaşım işleri ve gayrimenkul değerleme birimlerinin bulunduğu Kaynak Geliştirme Dairesinde daire başkanı olarak görev yapmakta olup 25 yıldır aktif olarak sektörün içerisinde yer almaktadır.

Emrullah Acar

1976 yılında, Ankara İli, Şereflikoçhisar ilçesinde doğan Emrullah Acar, evli ve 2 çocuk babasıdır. İlk, Orta ve Lise eğitimini Ankara’ da tamamlamıştır. Kırıkkale Üniversitesi İşletmecilik Bölümü ile başlayan yükseköğrenim hayatı, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve On dokuz Mayıs Üniversitesi Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile devam etmiştir. Yüksek Lisans sürecinde “Uluslararası Değerleme Standartları, Dünyada ve Türkiye’de Değerlemeyle İlgili Kuruluşlar” başlıklı proje ödevi üzerinde çalışmış ve başarıyla tamamlamıştır. B2 seviyesinde İngilizce, A1 seviyesinde Almanca bilmektedir. 2015 yılında Gayrimenkul Değerleme Lisansını alarak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşlarına, sözleşme karşılığı dışarıdan değerleme ve danışmanlık hizmetleri sunmaya başlayan Acar, halen bu faaliyetleri icra etmeye devam etmektedir. Değerleme Uzmanlarının mesleki gelişimi için başta Değerleme Kuruluşlarına, Özel Eğitim Kurumlarına ve TDUB Eğitim Akademisine eğitimler vermiş, değerleme sektörüne insan kaynağı yetiştirme konusunda da önemli gayretleri olmuştur. Ayrıca, Birlik üyesi gerçek kişi kategorisinden Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. 

Süleyman Morbel

1971 doğumlu Süleyman Morbel, Darüşşafaka Lisesi’ni bitirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. 1995 yılında serbest avukat olarak başladığı çalışma hayatına, 1997 yılında bir özel bankada başladığı müfettişlik göreviyle bankacılık sektöründe devam etti. 2001 yılından itibaren Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde üstlendiği farklı pozisyonlardaki görevleriyle sermaye piyasaları alanında uzmanlaşan Süleyman Morbel, halen Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Doç. Dr. Yeşim Tanrıvermiş

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yeşim TANRIVERMİŞ, Artvin doğumludur. 2002 yılında, Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olduktan sonra, 2004 yılında Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Taşınmaz Geliştirme) Anabilim Dalı’nda bu alanda ilk doktora mezunu olarak doktora derecesini almaya hak kazanmış ve Öğretim Görevlisi Dr. olarak Anabilim Dalı’nda görev almaya başlamıştır. Doktora eğitimi sürecinde özel sektörde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi, gayrimenkul değerleme, kamulaştırma ve yeniden iskân, imar uygulamaları ve arazi düzenlemeleri gibi alanlarda danışmanlık veren değerleme firmasında uzman ve yönetici olarak çalışmış ve mahkemelerde birçok kez bilirkişi görevlerinde bulunmuştur. Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünde 2016 yılında Yardımcı Doçent ve 2018 yılından beri ise Doçent olarak öğretim üyesi görevine devam etmektedir. Aynı zamanda Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcılığı idari görevini de 2 yıldır devam ettirmektedir. Birçok indeksli ulusal/uluslararası dergilerde makaleler yayınlamış ve yurtiçi/yurtdışı konferanslarda sunumlar yapmıştır. 15’in üstünde uluslararası makalesi, 14’ün üstünde ulusal makalesi bulunmaktadır. 32 adet ise uluslararası sempozyum/konferanslarda bildirisi bulunmaktadır. Lisansüstü düzeyde birçok öğrencinin danışmanlığını yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir. Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ile birlikte birçok değerleme projelerine ait bilimsel rapor ve kitaplarda yazarlık yapmaktadır. 35’in üstünde gayrimenkul değerleme, kentsel dönüşüm ve kamulaştırma gibi konularda kitap/kitap içi yazarlığı bulunmaktadır. Lisans ve Lisansüstü düzeyinde gayrimenkul değerleme ve uygulamaları, arazi ekonomisi ve yönetimi, taşınmaz değerleme teorisi ve uygulamaları, kamulaştırma ve yeniden iskân, taşınmaz ekonomisi ve yönetimi, koruma alanları yönetimi konularında dersler vermekte ve araştırma projelerinde danışmanlık ve bilirkişilik faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakülte Kurulu Üyeliği ve Ankara Üniversitesi Kira Tespit Komisyon Üyeliği görevlerine de yürütmektedir. Öncelikle Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanunda bilirkişi listelerine Gayrimenkul Değerleme Uzmanı tanımının girmesinde ve sektörle ilgili yasal düzenlemelerde Öğretim Üyesi olduğu Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü kanalıyla katkılarda bulunmuştur. Ayrıca, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.