TAKBİS Başvurusu

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol sayesinde, değerleme uzmanlarının tapu sicil ve kadastro verilerine elektronik ortamda erişimi sağlanmıştır. Bu protokol ile TDUB üyesi değerleme uzmanları ve kuruluşları elektronik ortamda tapu sicil bilgilerine ulaşabilmektedir. Elektronik ortamda bilgi alabileceklerin belirlenmesi sorumluluğu
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’ne aittir.


TAKBİS erişim yetkisi iki farklı yöntem ile tanımlanmaktadır.

Kurumda Çalışan Üye TAKBİS Yetkisi

Birliğimiz üyesi Gayrimenkul Değerleme Kuruluşlarında kadrolu veya sözleşme ihdas etmek yöntemi ile çalışan Gayrimenkul Değerleme Uzmanları/Konut Değerleme Uzmanları, TAKBİS erişim yetkisini iş ilişkisi içerisinde oldukları kuruluşlar aracılığı ile alabilmektedir.

Yetki Talep Süreci:

1. Üye Yönetim Sistemi ve İş İlişkisi (www.tadebis.com.tr) : İlgili çalışanın Birlik üyesi olması ve Üye Yönetim Sistemi’nde (ÜYS) ilgili değerleme kuruluşu ile iş ilişkisinin kurulmuş olması gerekmektedir.

2. Takbis Yetkisi Butonu : Değerleme Kuruluşu Şirket Temsilcisi veya operasyon sorumlusu yetkilisi, “Kurumda Çalışan Üyeler” başlığı üzerinden ilgili çalışanın TAKBİS Yetki butonunu aktif hale getirmelidir.

3. Taahhütname Onayı: Şirket temsilcisinin işleminin ardından TAKBİS kullanım taahhütnamesi, imzalanmak üzere ilgili çalışanın ÜYS onay ekranına düşecek. Bu süreçte TAKBİS yetki butonu üzerinde “Onay Bekleniyor” uyarısı yer alacaktır.

4. İmza ve Yetki Tanımlaması: İlgili çalışanın taahhütnameyi elektronik veya mobil imza ile imzalamasının ardından TAKBİS yetki butonu “Evet” durumuna dönüşür. TAKBİS Yetkisi butonunun "evet" durumuna dönüşmesinin ardından sisteme giriş yapılabilir. 

Tanımlama işlemleri sırasında değerleme uzmanı ve değerleme şirketi yetkilileri SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirilirler.

Kuruluşlar, yetki tanımlaması yapılan uzmanların TAKBİS ekranlarında yaptığı sorgulardan ve sonuçlarından müteselsilen sorumludurlar.

Kurumda Çalışan Üye TAKBİS Yetkisi Başvuru Kılavuzu

 

Bireysel TAKBİS Yetkisi

Bireysel Üye TAKBİS yetkisi, özel amaçlı değerleme faaliyetinde bulunan Birliğimiz üyesi Gayrimenkul Değerleme Uzmanları/Konut Değerleme Uzmanlarının başvurabileceği yetki türüdür.

Yetki Talep Süreci:

1. Üye Yönetim Sistemi ( tadebis.com.tr ) : Üye Yönetim Sistemi’ne (ÜYS) giriş yapılmalı ve kişisel bilgiler ekranında yer alan TAKBİS butonu aktifleştirilmelidir.

2. Veri Girişi: İlgili firmaya ait bilgilerin girilmesi ve ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi ve vergi levhasının yüklenmesi gerekmektedir. İşlemlerin ardından “Kaydet” butonuna tıklanır.

3. Taahhütname Onayı: Başvurunun tamamlanması için TAKBİS kullanım taahhütnamesi mobil imza ile imzalanır ve başvuru TDUB sistem yetkilisinin onayına düşer.

4. Yetki Tanımlaması: Bilgi ve belgelerin sistem üzerinden kontrol edilmesi ve yetkilinin onayının ardından Bireysel Üye TAKBİS yetkisi tanımlanmış olur. Tanımlama işlemleri sırasında değerleme uzmanı SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirilir. TAKBİS Yetkisi butonunun "evet" durumuna dönüşmesinin ardından sisteme giriş yapılabilir. 

Tanımlama işlemleri sırasında değerleme uzmanı SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirilir.

Not: Kadrolu olarak çalışan değerleme uzmanları bireysel TAKBİS yetkisi alamamaktadır.

Not: MERSİS numarası bulunmayan, serbest meslek erbabı olarak değerleme hizmeti veren uzmanlar, MERSİS numarası alanına T.C. Kimlik numaralarının sonuna 00000 ekleyeceklerdir.

Bireysel TAKBİS Yetkisi Başvuru Kılavuzu