TAKBİS Başvurusu

TAKBİS Kullanıcı Başvuruları Hakkında

Sayın Üyemiz,


14.11.2019 tarihli Duyurumuz ile TAKBİS ekranlarında yetkilendirmeler, kullanım koşulları ve kullanıcı başvuruları hakkında bilgi verilmiştir. Başvuru aşamasında tamamlanması gereken belgeler de değişiklik yapılmıştır. 


Ek_1: Taahhütname Örneği 
Ek_2: Kuruluşların Bildirim Yazısı Örneği
Ek_3: Başvuru Formu
Ek_4: Takbis Yetkisi Bildirim Formu

Kadrolu/Sözleşmeli Değerleme Uzmanları, Ek-1’de yer alan Taahhüt bir defaya mahsus olmak üzere noterden onaylatarak ve Ek_3’te yer alan başvuru formu ekinde Birlik İstanbul adresine ileteceklerdir. Kuruluşlar ise Ek_2’de yer alan yazı ile yetki verdiği kişileri Birliğe bildirileceklerdir. Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu proje ve TAKBİS havuzuna erişim yetkisi vereceği kadrolu veya sözleşme ihdas etmek suretiyle değerleme hizmeti veren Gayrimenkul Değerleme Uzmanı/Konut Değerleme Uzmanlarını, üst yazı ekinde, excel (EK_4, Bildirim Formu) formatında bildirilir. Bildirimler sadece KEP aracılığı ile gerçekleştirilir. Kuruluşlar, bildirim yaptığı listede yer alan Gayrimenkul Değerleme Uzmanı/Konut Değerleme Uzmanları’nın TAKBİS ekranlarında yaptığı sorgulardan ve sonuçlarından müteselsilen sorumludurlar.


Kuruluşların personel kadrosunda yer almayan Değerleme Uzmanları, Değerleme Kuruluşlarına verilen hizmet haricinde gerçekleştirecekleri değerleme faaliyetlerinde kullanmak üzere TAKBİS yetkisi başvurusunda bulunabileceklerdir. Bu amaçla yapılacak başvurular için Ek-1’de yer alan Taahhüt yazısını bir defaya mahsus olmak üzere noterden onaylatacak ve Ek_3’te yer alan başvuru formunu ekleri ile birlikte Birliğe ileteceklerdir. 
Not: WEB Tapu üzerinden ulaşılacak yeni TAKBİS uygulamasında kullanıcılar, T.C. Kimlik Numaraları ve MERSİS numaraları ile tanımlanmaktadır. Sözleşme ile değerleme hizmeti veren Değerleme Uzmanları sisteme girişte sözleşme ihdas ettiği Kuruluşun MERSİS numarasını yazması durumunda o Kuruluş üzerinden TAKBİS ve proje incelemesi yapabilecektir. MERSİS numarası, ayrıca TAKBİS sorgu ücretinin faturalandırılması hususunda da belirleyici olacaktır.


Dikkat Edilmesi Gereken Konular


Değerleme Kuruluşları ile sözleşme ihdas etmek üzere dışarıdan değerleme hizmeti veren veya Kuruluşlarda kadrolu olarak çalışan Değerleme Uzmanlarına, önceki uygulama çerçevesinde Kuruluşlar ile birlikte Taahhütname göndermeleri ve hala aynı Kuruluş ile sözleşmeli/kadrolu Değerleme Uzmanı olarak hizmet vermeleri durumunda TAKBİS Kullanıcı tanımı yapılmıştır.Bu kapsamda TAKBİS yetkisi tanımlanan sözleşmeli/kadrolu değerleme uzmanlarının  mevcut kuruluşlarıyla ilişikleri kesilmeleri halinde  yeni TAKBİS başvurusu yapmaları ve  bir kereye mahsus taahhütname vermeleri gerekmektedir.
Sözleşme kapsamında değerleme hizmeti veren Değerleme Uzmanları, TAKBİS sorgusu gerçekleştirirken değerleme hizmeti vereceği Kuruluşun MERSİS numarası uzantılı olan kullanıcı ile sorgu gerçekleştirdiğine dikkat etmesi gerekir. Aksi takdirde TAKBİS sorgu ücreti başka kurumlara faturalandırılabilecektir.


Saygılarımızla,
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği