ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİTESİ

TDUB’un uluslararası platformlarda temsili,

TDUB’un ve Ülkemizin uluslararası değerleme camiasında bilinirliğinin arttırılması,

CAATS, TEGOVA, RICS ve IVSC gibi önde gelen uluslararası değerleme birlikleri ile ilişkilerin sağlanması ve güçlendirilmesi,

Ülkemizin değerleme faaliyetlerini geliştirmek amacıyla yabancı ülkelerde ki değerleme faaliyetlerinin izlenmesi ve takip edilmesi,

Dünya da değişen ve gelişen değerleme standartlarının takibi,

Uluslararası değerleme lisanslarının temini konusunda üyelerin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi şeklindedir.

AD SOYAD UNVAN E-POSTA
ALİCAN KOÇALİ Başkan alicankocali@terradegerleme.com
ADEM YOL Üye ademyol61@hotmail.com
AYŞE EVCİN Üye ayse@makrogd.com
EMRAH ÖZDEMİR Üye turuncudegerleme@gmail.com
EZGİ ÇANKAYA Üye cnky.ezg@gmail.com
MEVLÜT BİLTEKİN Üye mevlut.biltekin@asaldegerleme.com
ORKUN KARAMUSTAFA Üye orkunkrmustafa@gmail.com
ÖMER AVCI Üye omer.beyefe@gmail.com