Disiplin Komitesi

Harun Ümit Yaşar

Harun Ümit Yaşar

Başkan
Ayhan Özmutlu

Ayhan Özmutlu

Üye
Caner Henden

Caner Henden

Üye

Bir asıl ve bir yedek üye, değerleme kuruluşlarında tam zamanlı çalışan ve sorumlu değerleme uzmanı sıfatına haiz olmayan değerleme uzmanları arasından,Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerine, Disiplin Yönetmeliği uyarınca öngörülen disiplin suçları ile ilgili disiplin soruşturmalarını yürütmek, karara bağlamak ve yönetim kurulunun onayına sunmak ile görevli Birlik organıdır. Disiplin Komitesi Üyeleri, Genel Kurulca gizli oyla seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşur. Üç asıl ve üç yedek üyeden;

 

  • Bir asıl bir yedek üye, değerleme kuruluşlarındaki sorumlu değerleme uzmanları arasından,
  • Bir asıl ve bir yedek üye, değerleme kuruluşları ile tam zamanlı istihdam ilişkisi içinde olmayan değerleme uzmanları arasından seçilir.

 

Disiplin Komitesi'nin ilk amacı ceza vermek değil sektörü disipline etmektir. Meslek onuruna veya meslek ilke ve kurallarına uymayacak fiil ve hareketlerde bulunan, müşterisine karşı yükümlülüklerini haklı bir neden olmaksızın yerine getirmeyen, görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayan, değerleme mesleğinde düzeni ve dürüstlüğü bozan, piyasada haksız rekabete yol açan, faaliyetlere hile karıştıran, faaliyetlerin açık ve düzenli yürütülmesine engel olan ve ilgili mevzuata ve kararlara aykırı hareket eden Birlik üyeleri hakkında fiilin nitelik ve önemine göre ceza uygulanır.

Disiplin Yönetmeliği

Disiplin Cezaları

Harun Ümit Yaşar

28.09.1976 Ankara doğumluyum. Cumhuriyet Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden 2000 yılında mezun oldum. Evli ve İki kız çocuğu babasıyım.2000-2007 yılları arasında Gama Enerji A.Ş. yurtiçi ve yurtdışı mekanik şantiyelerinde çalıştım.Değerleme sektörüne 2007 yılında geçmiş olup, 2007-2016 yılları arasında Form Gay. Değ. ve Dan.A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüttüm. 2016 yılında ise 24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A..Ş. şirketini kurarak ve o tarihten bugüne Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteyim.

Ayhan Özmutlu

Ayhan ÖZMUTLU, 1981 yılında İstanbul’da doğmuştur. Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Ressamlığı Öğretmenliği bölümünden 2004 yılın ve Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 2021 yılında mezun olmuştur. Özel bir firmada 2006-2010 yılları arasında proje yönetim sorumlusu olarak yaklaşık 4 yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmasında tam zamanlı değerleme uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Firma bünyesinde 2014 yılında denetmen kadrosunda 2015 yılında İstanbul Avrupa Bölgesi Teknik Müdürü, 2016 yılında Mersin Şube Müdürü ve 2017 yılından itibaren Ankara ilinde İç Anadolu Bölge Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Caner Henden

1986, Giresun doğumlu olan Caner Henden, orta öğrenimini Giresun Lisesi’nde tamamlamış, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunudur. Henden, Gayrimenkul Değerleme Şirketlerinde değerleme uzmanı ve denetmen olarak görev almıştır. Halen, değerleme şirketlerine sözleşmeli olarak hizmet vermekte ve Gayrimenkul Değerleme Bilirkişiliği yapmakta olup, değerleme raporları ve kıymet takdiri raporları hazırlamaktadır. Değerleme faaliyeti dışında başka bir iş ile iştigal etmemektedir. Değerleme sektöründe; Uluslararası Gayrimenkul Değerleme Standartları’na (UDES-IVS) uygun olarak rapor hazırlanması, iş hacminin artırılması, sektöre yeni uzmanların istihdam edilmesi, artan iş hacminin lisanslı şirketler, kurumsal hale getirilmiş sözleşmeli uzmanlar ve bireysel çalışan uzmanlar arasında paylaştırılabilmesi, uzmanların özlük haklarının korunması hedefleri arasındadır.