İLETİŞİM KOMİTESİ

İletişim Komitesi, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü’nün (Statü) “Komitelerin Çalışma Esasları” başlıklı 27’nci maddesi (1)’inci fıkrası uyarınca Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Mesleki Çalışma Komitelerinin Kuruluş, Çalışma ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesince faaliyet göstermek üzere, Birlik Yönetim Kurulunun 05.06.2015 tarih 29 sayılı Kararı ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği İletişim Komitesi (Komite) kurulmuştur.

Komite, Birlik ile bölgelerde bulunan Üyeler arasındaki iletişimin artırılarak sağlanması, genel ve bölgesel sorunların tespiti ve Birliğe iletilmesi, bölgelerde bulunan Üyelerin mesleğin icrasında yaşadığı sıkıntılar ile çözüm önerilerinin Birliğe iletilmesi, Birliğin bölgesel etkinliğinin arttırılması, Birliğin bölgelerde gerçekleştireceği faaliyetlerin organizasyonu, mesleki dayanışma ve meslektaşlık bilincinin artırılması alanlarında faaliyet göstermektedir.

 

AD SOYAD UNVAN E-POSTA
MUSTAFA ÖZEL Başkan mozel18@gmail.com
AYDIN TURHAN Üye aydinnturhan@gmail.com
HAYRULLAH TALHA ÖZTÜRK Üye ozturk.talha@outlook.com
HÜDAVERDİ SÖNMEZ Üye saytek2@hotmail.com
MEDİNE ÖZASLAN YILDIZ Üye medine.ozaslan@emsalgd.com.tr
MEHMET GÖKHAN KADAY Üye gokhankaday86@hotmail.com
MURAT TAKSİM Üye taksimproje@gmail.com
ONUR SANLI Üye onur.sanli@outlook.com