TAKBİS Yetkisi Başvuru İşlemleri Artık Elektronik Ortamda

07.06.2024

Sayın Üyelerimiz,

TAKBİS yetkisi başvuru ve onay süreçlerini hızlandırmak ve üyelerimizin kargo ve noter masraflarını ortadan kaldırmak amacıyla başvuru ve değerlendirme süreçleri Üye Yönetim Sistemi içerisine alınmış, fiziki evrak gönderimi süreçleri sona erdirilmiştir. Yetki süreçleri, mobil veya elektronik imza ile sistem üzerinden tamamlanabilir hale getirilmiştir.

Uygulamaya 11.06.2024 tarihinde geçilecek ve ilgili tarih itibari ile ÜYS’de yer alan “TAKBİS Yetkisi” butonları dikkate alınacaktır.

TAKBİS erişim yetkisi iki farklı yöntem ile alınabilmektedir;

KURUMDA ÇALIŞAN ÜYE TAKBİS YETKİSİ

Birliğimiz üyesi Gayrimenkul Değerleme Kuruluşlarında, kadrolu veya sözleşme ihdas etmek yöntemi ile değerleme hizmeti veren Gayrimenkul Değerleme Uzmanları/Konut Değerleme Uzmanları TAKBİS yetkisini, iş ilişkisi içerisinde oldukları Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları aracılığı ile alabilmektedir. Yetki talebi için, ilgili çalışanın aktif üye olması ve Üye Yönetim Sistemi’nde (ÜYS) (https://www.tadebis.com.tr/login?referer=/uys) ilgili değerleme kuruluşu ile iş ilişkisinin kurulmuş olması gerekmektedir.

Sisteme giriş yapan Değerleme Kuruluşu şirket temsilcisi veya operasyon sorumlusunun, Kurumda Çalışan Üyeler başlığı üzerinden ilgili çalışanın TAKBİS yetki butonunu aktif hale getirmesi gerekmektedir. İlgili işlemin ardından TAKBİS kullanım taahhütnamesi imzalanmak üzere ilgili çalışanın ÜYS onay ekranına düşecektir. Bu süreçte TAKBİS Butonu üzerinde “Onay Bekleniyor” uyarısı yer alacaktır. İlgili çalışanın taahhütnameyi elektronik ya da mobil imza ile imzalamasının ardından TAKBİS Yetki butonu “Evet” durumuna dönüşür. Tüm işlemlerin tamamlanması ve butonun “Evet” durumuna dönüşmesinin ardından 2 iş günü içerisinde TKGM sistemine giriş yapılabilir.  Tanımlama işlemleri sırasında değerleme uzmanı ve değerleme şirketi yetkilileri sms ve mail yolu ile bilgilendirilirler. Kuruluşlar, yetki tanımlaması yapılan Gayrimenkul Değerleme Uzmanı/Konut Değerleme Uzmanları’nın TAKBİS ekranlarında yaptığı sorgulardan ve sonuçlarından müteselsilen sorumludurlar.

Kurumda Çalışan Üye TAKBİS Yetkisi Başvuru Kılavuzu

 

BİREYSEL TAKBİS YETKİSİ

Bireysel TAKBİS yetkisi, özel değerleme faaliyetinde bulunan Birliğimiz üyesi Gayrimenkul Değerleme Uzmanları/Konut Değerleme Uzmanlarının, 68.31.02-Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri kategorisi altındaki firmalarına ait gerekli bilgi ve belgeleri Birliğe sunmaları ve yetki taahhütnamesinin mobil ya da elektronik imza ile imzalaması ile tanımlanmaktadır.

Öncelikle, Üye Yönetim Sistemine (https://www.tadebis.com.tr/login?referer=/uys)  giriş yapılması ve kişisel bilgiler ekranında yer alan TAKBİS butonunun değerleme uzmanı tarafından aktifleştirilmesi gerekmektedir. Bu işlemin ardından kişisel bilgiler ekranında ortaya çıkan doldurulması gerekli alanlara ilgili firmaya ait bilgilerin girilmesi ve yine aynı ekranda yer alan Yüklü Ekler kısmına firmaya ait ticaret sicil gazetesi veya faaliyet belgesi ve vergi levhası yüklenmelidir.

Başvurunun tamamlanması için son aşamada TAKBİS kullanım taahhütnamesi mobil imza ile imzalanır ve başvuru üye işleri yetkilisinin onayına düşer. Bilgi ve belgelerin sistem üzerinden kontrol edilmesi ve Yetkilinin onayının ardından Bireysel Üye TAKBİS yetkisi tanımlanmış olur. Tanımlama işlemleri sırasında değerleme uzmanı sms ve mail yolu ile bilgilendirilir. Tüm işlemlerin tamamlanması ve butonun “Evet” durumuna dönüşmesinin ardından 2 iş günü içerisinde TKGM sistemine giriş yapılabilir.

Kadrolu olarak çalışan değerleme uzmanları bireysel TAKBİS erişim yetkisi alamamaktadır.

Bireysel TAKBİS Yetkisi Başvuru Kılavuzu