Dokuzuncu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.

24.11.2022

 

Birlik Yönetim Kurulu'nun 08.11.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantıda; Birlik Dokuzuncu Olağanüstü Genel Kurul toplantısının, 09.12.2022 Cuma günü saat 09:30’da “Merdivenköy Yolu Caddesi No:12 Kat:3 Küçükbakkalköy 34750 Ataşehir/İstanbul” adresinde, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 24.12.2022 Cumartesi günü saat 09:30'da "T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Küçükbakkalköy Mahallesi Merdivenköy Yolu Caddesi No:9 Ataşehir / İstanbul" adresinde ekte belirtilen gündem ile yapılmasına, Genel Kurul toplantısına 08.12.2022 tarihinden önce üyeliğe kabul edilen üyelerimizin katılabilmesine karar verilmiştir.

Sayın Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

 

TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ

DOKUZUNCU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 1. Toplantının açılması ve gündemin okunması,

 2.  Divan Başkanı ve kâtiplerin seçilmesi

 3. Divan Başkanı ve iki kâtipten oluşan Divan Heyetine genel kurul tutanağının imzalama yetkisinin verilmesi,

 4. Açılış konuşmaları,

 5. 2023 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi,

 6. 2023 yılında Üyelik Aidatları ve Üyeliğe Giriş Ücretlerinin Belirlenmesi,

 7. 2023 yılı Birlik Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

 8. Birliğin Gerçek Kişi Üyelerine; mesleki faaliyetleri çerçevesinde meydana gelebilecek maluliyet, iş göremezlik, vefat durumlarına karşı koruyucu ve destekleyici nitelikte olmak üzere Ferdi Kaza Sigortası yapılması, prim dahil tüm masrafların Birlik bütçesinden karşılanması hususunda Birlik bütçesinden üyeliği aktif olan her bir gerçek kişi üye için olmak üzere kaynak ayrılması hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

 9.  Yönetim Kurulu’na 2023 yılı Birlik bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesi hususunun genel kurul onayına sunulması,

 10. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Disiplin Yönetmeliği Taslağının Görüşülmesi ve Karar Bağlanması,

 11. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Denetleme Yönetmeliği Taslağının Görüşülmesi ve Karar Bağlanması,

 12. Dilek ve temenniler,

 13. Kapanış.