Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna İletilecek Bilgi Formu Hakkında

10.01.2023

Sayın Üyemiz,

Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin ‘’Bildirimler ve takip yükümlülüğü’’ başlıklı 17’nci maddesinin ikinci fıkrası ‘’Yetkili değerleme kuruluşları, yönetim kurululu başkan ve üyeleri tarafından imzalanan ve bir örneği EK-1’de yer alan bilgi formunu Kurumun belirleyeceği usul ve esaslara göre Kuruma iletir.’’ hükmünü içermektedir.

Bu kapsamda, bankalara değerleme hizmeti vermeye yetkili kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanan EK-1 bilgi formunun 31.01.2023 tarihine kadar yetkilikuruluslar@bddk.org.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği