Üye Toplantısı Antalya

Sayın Üyemiz,

Antalya ilinde düzenleneceği duyurulan Üye toplantısı, 13 Ekim 2019 tarihinde TDUB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Encan AYDOĞDU ve TDUB Genel Sekreteri Sayın Doruk KARŞI’nın katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda gündemdeki konular ve Birliğin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planları paylaşılmıştır. Katılım ve görüşleriyle destek veren, fikirlerini paylaşan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği