Standartlar Komitesi

Uluslararası Değerleme Standartları Standartlar Komitesi, Değerleme mesleğinde belli kalitede faaliyet gösterilmesini temin etmek üzere Birlik Üyeleri tarafından yürütülen faaliyetlerin adil ve dürüst olması, iş ahlakının ve Birlik Üyelerinin dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarının sağlanması amacıyla değerleme standartları ve meslek kuralları oluşturulması ve güncellenmesi ile görevli Birlik organıdır. 

Yönetim Kurulu tarafından Birlik üyeleri arasından atanır ve ilan edilir. Yönetim kurulu, gerekli hallerde Birlik organlarında görev yapmakta olan Birlik üyelerini de komite üyesi olarak belirleyebilir. Komitenin görev süresi iki yıldır. Görev süresi dolan komite üyeleri, bu işleyiş esasları çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yeniden atanabilir.

Komite Üyeleri, gayrimenkul değerleme, sermaye piyasaları, finans, bankacılık, tapu ve kadastro, hukuk, şehir plancılığı, mühendislik, genel yönetim, iktisat, işletme, idari ve mali işler, muhasebe alanlarında en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip Birlik Üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından atanır ve ilan edilir. Komitenin görev süresi iki yıldır.

 

İSİM SOYİSİM ÜNVAN E-MAİL ADRESİ
BEKTAŞ CEM ÜLGER Başkan cembulger@gmail.com
BURAK PİRGAİP Üye burak.pirgaip@gmail.com
FARUK ONUR SOLAK Üye f.onursolak@gmail.com
FİLİZ IŞIL DERELİOĞLU Üye filizisil@hotmail.com
GULİN DALAK Üye gulindalak@gmail.com
HÜSEYİN AKMAN Üye akm.huseyin@gmail.com
SELİM YAZICI Üye marmaragd@gmail.com
MUSTAFA MAZMANCI  Üye mustafa.mazmanci@adengd.com.tr