İletişim Komitesi

İletişim Komitesi, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü’nün (Statü) “Komitelerin Çalışma Esasları” başlıklı 27’nci maddesi (1)’inci fıkrası uyarınca Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Mesleki Çalışma Komitelerinin Kuruluş, Çalışma ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesince faaliyet göstermek üzere, Birlik Yönetim Kurulunun 05.06.2015 tarih 29 sayılı Kararı ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği İletişim Komitesi (Komite) kurulmuştur.

Komite, Birlik ile bölgelerde bulunan Üyeler arasındaki iletişimin artırılarak sağlanması, genel ve bölgesel sorunların tespiti ve Birliğe iletilmesi, bölgelerde bulunan Üyelerin mesleğin icrasında yaşadığı sıkıntılar ile çözüm önerilerinin Birliğe iletilmesi, Birliğin bölgesel etkinliğinin arttırılması, Birliğin bölgelerde gerçekleştireceği faaliyetlerin organizasyonu, mesleki dayanışma ve meslektaşlık bilincinin artırılması alanlarında faaliyet göstermektedir.

Bölgelerde bulunan Üyelerimiz, mesleğin icrasında hususunda yaşanan sıkıntıları, görüş, öneri ve taleplerini doğrudan Birliğe iletebileceği gibi Komiteye iletmesi de mümkündür. Başvuru Formu'nun doldurulması ile konu ilgili Komite Üyesine ve Birliğe ulaşmaktadır. Başvuru formunda yer alan taleplere 3 işgünü içerisinde cevap verilmektedir.

 

İSİM SOYİSİM ÜNVAN E-MAİL ADRESİ
SEDAT SITKI Başkan  sedat@vizyongd.com
BERAT DENİZ ÖZTÜRK Üye berat.kgd@gmail.com
DENİZ KILIÇ Üye dnzklcc@gmail.com
HÜDAVERDİ SÖNMEZ Üye saytek2@hotmail.com
MEHMET GÖKHAN KADAY Üye gokhankaday86@hotmail.com
MEVLÜT BAYRAK Üye degerveriyoruz@gmail.com
MURAT TAKSİM Üye taksimproje@gmail.com
MEHMET AKSU Üye mehmetaksu501@hotmail.com
UFUK DÜNDAR  Üye ufukdundar75@gmail.com