Eğitim Duyuruları

"Proje Değerleme Raporlarında Şerefiyeli Pazar Değeri Tespiti ve Bir Gelir İndirgeme Yaklaşımı Olan İndirgenmiş Nakit Akışı Yöntemi" Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.