Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği On İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

16.05.2022

Birliğimiz Statüsünün “Genel Kurul” başlıklı 11’nci madde 2’nci fıkrası, Genel Kurul toplantısının her yılın Mayıs ayı içerisinde Yönetim Kurulunun daveti ile olağan olarak toplanacağını düzenlemektedir.

On İkinci Olağan Genel Kurul toplantısı, 31.05.2022 Salı günü saat 09:00’da “Merdivenköy Yolu Caddesi No:12 Kat:3 Küçükbakkalköy 34750 Ataşehir /İstanbul” adresinde, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 25.06.2022 Cumartesi günü saat 09:00'da T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Caddesi No:9 Ataşehir/İstanbul” adresinde ekte belirtilen gündem ile gerçekleştirilecektir.

31.05.2022 tarihinden önce üyeliğe kabul edilen üyelerimiz On İkinci Olağan Genel Kurul toplantısına katılabilecektir.

 

TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ

ON İKİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 1. Toplantının açılması ve gündemin okunması,
 2. Divan başkanı ve katiplerin seçimi,
 3. Divan Başkanı ve iki katipten oluşan Divan Heyetine genel kurul tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
 4. Açılış konuşmaları,
 5. 2021 yılı Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaylanması,
 6. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 2021 yılı bilanço, gelir gider tablosu ve kesin hesabının görüşülmesi ve onaylanması,
 7. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 2021 yılı Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve onaylanması
 8. 2021 yılında görev alan her iki Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun görüşülmesi,
 9. 2022 yılı bütçesinin görüşülmesi, karara bağlanması ve Yönetim Kuruluna bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesi,
 10. Taşınmaz bilgi Sistemi (TABA) üzerinden sağlanacak TAKBİS hizmetine ilişkin Birliğe ödenecek sistem kullanım ücretinin belirlenmesi,
 11. Dilek ve temenniler,
 12. Kapanış.    

 

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği