Taşınmaz Değerleme Veri Sistemi Hk.

02.06.2022

Sayın Üyemiz,

Taşınmaz Değerleme Veri Paylaşımı Sistemi, “Yabancı Malik/Onaysız İşlemler” bölümü üzerinden karşılanacak olan taleplerin türü ve bu taleplere ilişkin uygulama kılavuzu ve başvurularda tespit edilen ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin detaylar hususunda Yabancı Malik/Onaysız İşlemler menüsü üzerinden yapılan taleplere ilişkin kontrollerde;

1.Başvurulara, banka talep kapağı veya sözleşme dışında banka şubesi iş atama bilgileri, tapu senedi vb. belgelerin eklendiği,

2.İşlemin "Yabancı Malik/Onaysız İşlemler" menüsünden karşılanacak işlemler arasında olmamasına rağmen talep açıklamasında, uygunsuz olarak "yeniden değerleme, yasal takipli d eğerleme vb." belirtmelerin yapıldığı,

3.Reddedilen talep belgesi ile tekrar sistem üzerinden talepte bulunulduğu,

4. Talep kapağı içerisinde yer alan taşınmaza ait tapu bilgileri (ili, ilçesi, mahallesi, ada, parsel, bağımsız bölüm vb.) dışında bir başka taşınmazın tapu verisine erişim isteklerinin olduğu,

5. Değerleme firmalarının kendi talep formları üzerinden banka talebi dışı istemde bulunulduğu,

6. Web Tapu üzerinden oluşturulan muvafakatname ile onay talep edildiği,

7. Talep kapağında banka adı olmaksızın istem yapıldığı, içeriğinde rapor yenileme sorusuna hayır cevabı olduğu halde veri talebinde bulunulduğu,

8.İlk kez krediye konu taşınmazlar için el yazılı malik muvafakatnamesi ile başvuruda bulunulduğu,

9.Banka talep kapağında taşınmazın tapu bilgilerinin yer almadığı, yine tapu bilgilerinde ada, parsel, mahalle/köy adı eksik olarak talepte bulunulduğu anlaşılmıştır.

Bu kapsamda banka talep kapağında/yazısında en az;

1.Banka ve şube/birim adı

2.Rapor görevlendirme tarihi, no, talep no vb.

3.Rapor gerekçesi (Yenileme Değerleme/Güncelleme veya Yasal Takip Değerlemesi)

4.Taşınmaz tapu bilgileri (İl, İlçe, Mahalle/Köy, Ada, Parsel/Bağımsız Bölüm)

5.Talepte bulunan banka personeli adı ve soyadı bilgilerinin bulunması gerekmekte olup aranan bu bilgiler bir veya birden fazla belge üzerinde sağlanabilecektir.

Taşınmaz Değerleme Veri Paylaşımı Sistemi “Yabancı Malik/Onaysız İşlemler” menüsü üzerinden yapılacak tüm başvurularda yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilerek istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak sunulması esas olup yanıltıcı belge veya bilgilerle yapılan başvuruların tespit edilmesi halinde sorumlu kişi/firmalar hakkında yasal işlem başlatılacağı ve TKGM veri paylaşım sistemine erişim yetkisinin iptali sağlanacağı Birliğimize iletilmiş, bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği