Değerleme Hizmeti Alınması Sürecinde Koruyucu Tedbirler Uygulamasının Sona Erdirilmesi Hk.

17.10.2022

Sayın Üyelerimiz;

Bankalar Birliği'nin Değerleme Hizmeti Alınması Sürecinde Koruyucu Tedbirler Uygulamasının Sona Erdirilmesi konulu duyurusu;

Bilindiği üzere, hakkında “Değerleme Hizmeti Alınması Sürecinde Koruyucu Tedbirler” hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan Birliğimize iletilen ve üyelerimize duyurusu yapılan 25/03/2020 tarih ve 12509071-107.99-E.3484 sayılı yazı ile 30/03/2020 tarih ve 12509071-107.99- E.3554 sayılı yazılarda özetle; Covid 19 salgınının önlenmesi amacıyla COVID-19 salgınına ilişkin son günlerde vaka sayısının artmasına bağlı olarak alınan olağanüstü önlemler kapsamında, değerleme faaliyetlerinin geçici bir süreliğine kişiler arası teması asgari düzeye indirecek şekilde yürütülmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve konuya yönelik iş süreçlerinin oluşturulması gerektiği belirtilmiştir.

Ülkemizde ve dünya genelinde ilgili taraflarca gerçekleştirilen normalleşme süreçleri, maske ve HES kodu uygulamasının kalkması, pandemi ve salgının önlenmesi kapsamında alınan karar ve uygulamaların sona ermesi üzerine bahsekonu istisnai uygulamalar önemli oranda kalkmıştır. Yukarıda belirtilen çerçevede, değerleme raporunun yapısına uygun olacak şekilde, değerleme uzmanları tarafından taşınmazların iç hacimlerinin görülmesi, gerekli ölçümlerin yapılması, iç hacim özelliklerinin raporda değerlendirilebilmesi için yeniden değişen fiziki inceleme sürecine geçilmesi konusunda tüm üyelerimizin dikkatine ve bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği