Birlik Statüsü’nün 8’inci Maddesi Uyarınca Üç Ay İçinde Birliğe Üyelik Başvurusu Yapmayan Kişiler Hk

11.10.2023

Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Karar Organı tarafından alınan 16.08.2023 tarih ve 47/999 sayılı karar ile;

 Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’ne (Birlik) yasal süresini geçirerek üyelik başvurusunda bulunan kişilerin "Gayrimenkul Değerleme Lisansları"nın Sermaye Piyasası Kanunu'nun 76'ncı maddesi kapsamında iptaline, bu şekilde Birlik'e üyelik başvurusu bulunup lisansı iptal edilecek kişilerin listesinin Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL)'ye Birlik tarafından bildirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu karar ile yasal süresi içerisinde Birlik üyeliğine başvurmayan lisans sahibi kişilerin Birlik üyeliğine başvurmaları halinde;

 SPL tarafından belirlenecek eğitimi tamamlamaları ve Lisanslama Tebliği'nin 7'nci maddesindeki lisanslama şartlarını halen taşıdıklarını gösteren gerekli belgeleri sunmaları gerekmekte olup; SPL tarafından "Gayrimenkul Değerleme Lisansı"nı tekrar almaya hak kazandıklarının bildirilmesinden sonra  Birliğin "Üyeliğe Giriş Ücretleri ile Üyelik Aidatlarının Tahsil Şekli ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde tahsil edilecek giriş ücreti ve üyelik aidat borçlarını, Birliğe ödediklerini gösterir belgeleri SPL'ye sunmaları durumunda "Gayrimenkul Değerleme Lisansı" SPL tarafından tekrar tesis edilecektir.

Yukarıda belirtilen aşamaları tamamlayan kişilerin Birlik'e üyelik başvuruları; lisans almaya yeniden hak kazanma tarihi itibariyle yenilenmiş kabul edilerek, Birlik tarafından değerlendirmeye alınacaktır.