Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Hk.

20.06.2022

Sayın Üyemiz,

Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı, Birlik görüşünün oluşturulmasını sağlamak amacıyla, görüşe açılmıştır. Üyelerimizin, Taslak hakkındaki görüşlerinin, 22.06.2022 Çarşamba Günü saat 17:00’ye kadar EK_2’de yer alan format doğrultusunda doldurularak info@tdub.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

EK_1: Yönetmelik Değişiklik Taslağı

EK_2: Görüş Dosyası

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği