"Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Hk " Genelge Eki Kılavuzu Hk.

13.02.2024

Sayın Üyemiz,

Türk  Vatandaşlığı  Kanununun  Uygulanmasına  İlişkin  Yönetmelik  kapsamında 30/05/2019 tarihli ve 2019/5 sayılı "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Hk " genelge eki kılavuzda değişikliğe gidilmiştir.

Kılavuz ekinde yer alan Takyitli Taşınmazlar başlığında yer alan;

4- Satış veya satış vaadine konu edilen taşınmaz üzerinde mülkiyet değişikliğine neden olabilecek (satış vaadi, 150-c, davalıdır, belirtmesi vb.) takyidat bulunması durumunda vatandaşlık edinimine konu edilmeyecektir. Tereddüt halinde konu Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı’na intikal ettirilerek alınacak görüş doğrultusunda işleme yön verilecektir.”  ibaresi ile değerleme raporları hazırlanma aşamasında, özellikle takyidat bulunması durumuna dikkat çekilmiştir.

Güncel genelge eki kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği