“Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hakkında

17.09.2022

Sayın Üyelerimiz,

Gayrimenkul değerleme faaliyetlerini daha elverişli ve daha nitelikli hale getirmek; bankacılık ve diğer tüm ilgili alanlara verilen hizmet kalitesini ve işbirliğini yükseltmek amacıyla Birliğimizin de görüşleri ve önerileri dikkate alınarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan “Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 17/09/2022 Tarih ve 31956 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

En başta ulaşım giderleri konusunda çözüm üretecek olan düzenleme ve sektörümüzün ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlayacağına inandığımız diğer düzenlemelerle birlikte olumlu bir yönetmelik değişikliği gerçekleştirilmiştir. 

Bu düzenleme için başta Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin NEBATİ’ye, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Sayın Mehmet Ali AKBEN ve kurum çalışanlarına, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Ömer GÖNÜL ve Kurul çalışanlarına ve emeği geçen herkese  tüm üyelerimiz adına teşekkürlerimizi sunarız.

 

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği