Üye Toplantısı İstanbul

İş geliştirme projelerimizin yanı sıra hali hazırda sürdürülen iş süreçlerine yönelik iyileştirme çalışmalarımız, tabi olduğumuz mevzuatın iyileştirilmesine yönelik tespitlerimiz, mesleki denetim, üyelerimizin hak ve yararlarına yönelik uygulamalar, Birliğimiz tarafından verilen eğitimler vb. konularda projeksiyonumuzun, çalışma planlarımızın ve projelerimizin ilan edildiği "TDUB Üye Toplantısı” 20 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleşmiştir.