Türk Devletleri Değerleme Uzmanları Birlikleri Konseyi 3. Uluslararası Değerleme Uzmanları Forumu, Azerbaycan’da Gerçekleştirildi

04.06.2024

Türk Devletleri Değerleme Uzmanları Birlikleri Konseyi (CAATS) 3. Uluslararası Değerleme Uzmanları Forumu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan, Rusya, Beyaz Rusya temsilcilerinin ve Azerbaycan devlet yetkililerinin hazır bulunduğu forumda, ülkemizi Birlik Başkanımız Sn. Yaşar Bahçeci önderliğindeki TDUB heyeti temsil etmiştir. 

Forum öncesi gerçekleştirilen CAATS Yönetim Kurulu toplantısında, CAATS dönem başkanlığına Azerbaycan Kıymetlendirme Cemiyetini (AQC) temsilen Sn. Vugar Oruç, dönem başkan vekilliğine Birliğimizi temsilen Sn. Yaşar Bahçeci oybirliği ile seçilmiştir. Ayrıca Birlik Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Emrullah Acar oybirliği ile CAATS Genel Sekreteri seçilerek icra kurulu direktörlüğünü üstlenmiştir.

Toplantıda CAATS’ın amaç ve görevleri müzakere edilerek gelecek dönem faaliyetleri hakkında kararlar alınmıştır. 2024 yılı CAATS eylem planının karara bağlandığı müzakerelerde, karşılıklı işbirliğini artırmak, Türk değerleme standartlarını oluşturmak, ortak değerleme veri tabanı hazırlamak amaçlarıyla çalışma grupları oluşturulmuştur. Ayrıca Birlik üyelerimizin de görev aldığı Arbitraj mahkemesi, Disiplin komitesi ve Metodoloji komitesinin kuruluşu karara bağlanmıştır. 

Türk Devletleri Değerleme Uzmanları Birlikleri Konseyi 3. Uluslararası Değerleme Uzmanları Forumu, Azerbaycan’da Gerçekleştirildi Türk Devletleri Değerleme Uzmanları Birlikleri Konseyi 3. Uluslararası Değerleme Uzmanları Forumu, Azerbaycan’da Gerçekleştirildi Türk Devletleri Değerleme Uzmanları Birlikleri Konseyi 3. Uluslararası Değerleme Uzmanları Forumu, Azerbaycan’da Gerçekleştirildi Türk Devletleri Değerleme Uzmanları Birlikleri Konseyi 3. Uluslararası Değerleme Uzmanları Forumu, Azerbaycan’da Gerçekleştirildi Türk Devletleri Değerleme Uzmanları Birlikleri Konseyi 3. Uluslararası Değerleme Uzmanları Forumu, Azerbaycan’da Gerçekleştirildi Türk Devletleri Değerleme Uzmanları Birlikleri Konseyi 3. Uluslararası Değerleme Uzmanları Forumu, Azerbaycan’da Gerçekleştirildi