Eğitim Duyuruları

Bilirkişilik Temel Eğitimi - Ankara

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, 24.11.2016 tarih 29898 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiş, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 39’uncu maddesi ile 2942 sayılı Kanunun 15’inci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre Kamulaştırmaya konu olan yerin cins ve niteliğine göre en az üç kişilik bilirkişi kurulunun oluşturulması zorunlu hale gelmiş ve Bilirkişilerden birinin taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar ya da 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları arasından seçilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bu nedenle, Bilirkişi olarak görev alacakların; Bilirkişi heyetinde etkin olması, Kamulaştırma mevzuatına ve uygulamalarına hakim olması için gerek rapor standartları gerekse Bilirkişilik süreçleri açısından bilgilerinin tazelenmesi ve mesleki donanımlarının arttırılması konusu çok daha önemli bir hale gelmiştir.

Kamulaştırma Bilirkişiliği süreçlerine hakimiyet ve mesleki donanımların üst seviyede tutulması amacıyla Bilirkişilik Temel Eğitimi (“Kamu Bilirkişiliği Eğitimi”-3 gün-sınıf eğitimi-, “Kamulaştırma Uygulamalarında Raporlama Teknikleri”-2 gün-sınıf eğitimi- ve “Gayrimenkul Mevzuatı Eğitimi”(günde 2’şer saatten 3 gün-uzaktan eğitim) planlanmıştır.

Bölgesel olarak planlanan eğitimlerin ikincisi Ankara’da gerçekleşecek olup “İzmir, Bursa ve Adana” illerinde planlanan eğitimlerin duyurusu ayrıca yapılacaktır.

Ankara’da planlanan eğitime son başvuru tarihi; 21 Temmuz 2017

8 günlük eğitim programına katılım bedeli (KDV dahil) 1.711 TL ‘dir. (Birliğimiz Üyelerine ve Birliğimiz Üyesi Değerleme Kuruluşları tam zamanlı personeline %50 indirim sağlanacaktır.) Üyelerimizin eğitimlere başvuru öncesinde üyelik mükellefiyetlerini yerine getirmiş olması esastır.

Eğitim başvuruları, başvuru formunun doldurularak, egitim@tdub.org.tr adresine iletilmesi ile gerçekleştirilecektir. Eğitim başvurularının değerlendirilip eğitimin açılacağının kesinleşmesi sonucunda, başvuruda bulunan kişilere eğitim ücretinin ödenmesi ve eğitim ile ilgili detay bilgilerin yer aldığı duyuru ayrıca gönderilecektir.

Eğitim başvuruları ile ilgili sorularınız için; Nihal Erman (egitim@tdub.org.tr) Tel: (212) 276 20 21 ile iletişime geçilebilir.

Eğitim İçeriği;
Kamu Bilirkişiliği Eğitimi

 • Bilirkişinin Nitelikleri, Ödevleri ve Etik İlkeler
 • Bilirkişinin Nitelikleri
 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
 • Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu
 • Bilirkişi İncelemesi ile Rapor Yazımı Usul ve Esasları
 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi
 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması
 • Oy ve Görüşün Sunulması
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi
 • Kamulaştırmada Tarihsel Süreç
 • 6830,221,2942, 4650, 5999, 6111, 6306, 6427, 6459, 6487, 6495, 6552 ve 6745 ve dahi 6754 Sayılı Kanunlar
 • (5. ve 18. Hukuk Dairelerinin görevli olduğu iller ve davalar)
 • Kamulaştırma ile ilgili dava türleri
 • Arsa kriterlerini düzenleyen Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı
 • Yapı Yıpranma Oranları Listesi
 • İmar - kadastro parsel dönüşümü
 • Kısmen kamulaştırma ve irtifak kamulaştırması
 • Acele el koymalar
 • Kamulaştırma ile ilgili son düzenleme 6487 ve 6745 Sayılı Yasalar
 • 6745 Sayılı Kanun sonrası İmar Kanunundan kaynaklanan davalar
 • Kamulaştırmasız el atma ve hukuki el atmadan kaynaklı davalar
 • Kaçak yapılar, levazım bedeli
 • Kamulaştırma davaları ile ilgili örnek olabilecek raporlar
 • UYAP Bilirkişilik Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması

Kamu Bilirkişiliği Raporlama Uygulamaları Eğitimi
• Kanunlarda Yer Alan Rapor İçeriği
• Raporda Yer Alması Gereken Ana Başlıklar
• Raporda Yer Alması Gereken Zorunlu Konular
• Bilirkişi Raporu Öncesi İş Akışı
• Rapor Formatı
• Örnek Rapor İnceleme
• Kamulaştırmada Rapor Özellikleri
• Rapor Dili ve Hukuki Anlam Bütünlüğü
• Raporda Bulunması İstenmeyen Hususlar
• Raporda Bulunması Gereken Teknik Konular
• Ek Rapor Hazırlanması

Gayrimenkul Mevzuatı Eğitimi
• Türk Medeni Kanunu
• Kadastro Kanunu
• Kat Mülkiyeti Kanunu
• Tapu Kanunu
• Kamulaştırma Kanunu
• Toprak Koruma ve Arazi Yönetimi Yasası
• Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
• İmar Kanunu
• Belediyeler Kanunu
• Büyükşehir Belediyeleri Kanunu
• Yapı Denetim Kanunu
• Afet Riski Taşıyan Bölgelerin Yenilenmesi Dönüştürülmesine İlişkin Kanun
• Kıyı Kanunu
• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
• Su havzaları Mevzuatı
• Turizmi Teşvik Yasası
• Organize sanayi Bölgeleri Yasası
• Orman Kanunu ve 2/B Kanunu

Eğitmenler;
Hakim Mehmet Şenol

1964 yılında Ankara'da doğdu. 1983-1987 yıllarında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okudu. 1991-1997 yılları arasında Havsa-Mazgirt-Hisarcık Hakimliği görevlerinden sonra, 13 yıl Ankara'da Yargıtay 5.Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği görevinde bulundu. 2012 yılından itibarende Ankara Hakimi olarak görev yapmaktadır. 2012 yılında yayınlanmış olan Kamulaştırma Bilirkişiliği kitabını hazırlamıştır. Geçmiş yıllarda bilirkişilik, özellikle kamulaştırma bilirkişiliği konulu olarak değişik kurumlar nezdinde çalışmalara katılmıştır.

Ayşe Yıldırım

1965 yılında Pülümür’de doğdu. 1966-1981 yılları arasında Almanya’da eğitimini sürdürdü. 1981-1983 yılları arasında Şile 50. Yıl Lisesini birincilik ile bitirdi.  1983-1987 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği okudu.  İş hayatına 1987 yıllarında Enka Proje ve Yenikapı Ön Arıtma Tesisleri İnşaatında başladı.1990-1994 yılları arasında İstanbul’da ilk şirketini kurdu; inşaat, taahhüt ve yapı malzemeleri satışı konusunda çalıştı. 1994-1996 yılları arasında Yatağan Termik Santralinin güçlendirme ve ek imalat çalışmalarını tamamladı. 1996-2003 yılları arasında AVM, Hastane, Üniversite gibi tesislerde yüklenici adına inşaat ve finanstan sorumlu genel müdürlük görevini üstlendi.  2003 yılından itibaren; maliye takdir komisyonu üyeliği, kamulaştırma bilirkişiliği, inşaat teknik bilirkişiliği, değerleme, denetleme, değerlendirme ve çeşitli inşaat işleri görevlerini yürüttü. 2006 yılında SPK Değerleme Uzmanlığı Lisansını aldı. 2007 – 2016 yılları arasında ABC Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’ de  Yönetim Kurulu Başkanlığı  görevlerini üstlendi.  Aynı dönemlerde TDUB’ da  Denetleme Kurulu Üyeliği yaptı. 2010 yılında değerleme üzerine ilk makalesi Almanya’da yayınlandı.  TMMOB’da kamulaştırma bilirkişiliği ve raporlama eğitimleri verdi. 2017 yılında İTÜ Maden Fakültesinde mühendislik etiği dersini yardımcı ve misafir hoca olarak vermektedir.  Şu an Türk Alman Üniversite Şantiyesinin kontrol mühendisliğinin yanı sıra inşaat, bilirkişilik ve eğitim çalışmalarına devam etmektedir.


Yalçın Pekok

1981 yılında Kırıkkale'de doğdu. 2000 – 2007 yılları arasında Bülent Ecevit (Zonguldak Karaelmas) Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği okudu. 2007-2008 yıllarında ağır iş makinesi imalatında üretim ve proje mühendisi olarak çalıştı. 2008 yılından itibaren Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'de gayrimenkul değerleme uzmanı olarak çalışmaya başladı. Mekanik üretim iş tecrübesi yaklaşık 1 yıl olup, gayrimenkul değerleme sektöründe ise 9 yıllık iş tecrübesine sahiptir. 2008 yılında değerleme sektörüne başladığı Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'de Gayrimenkul Değerleme Uzman Yardımcılığı, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Şef ve Bölge Müdür vekilliği görevlerini üstlenmiştir. 2014 -2016 yılları arasında Okan Üniversitesi‘nde Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Şu an Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’de Bursa Bölge Müdür Vekili olarak çalışmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı değerleme uzmanıdır.


 

Eğitim Başvuru Formu için tıklayınız.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği
Eğitim Akademisi