Eğitim Duyuruları

17 Şubat "İmar Planları, Parselasyon, Yapı İzinleri, İmarda Kazanılmış Hak, İmarda Özel Durumlar" Eğitimi İstanbul'da Gerçekleşti.