Yürürlüğe Giren 7 Numaralı Genelge Hk.

17.10.2022

Sayın Üyemiz;

Birliğimiz tarafından hazırlanan ve yayımlanan 06/10/2022 Tarih ve E-12509071-107.99-63575 sayılı yazı ile BDDK’dan, 14/10/2022 Tarih ve E-36231672-401.01.01-27243 sayılı yazı ile SPK’dan uygunluk alınan 7. nolu Genelge bugün tarihli olarak yürürlüğe girmiştir.  Bankalar, SPK tarafından belirlenen asgari ücret tarifesinden az olmamak üzere, değerleme ücretinin dışında Birlik tarafından yayımlanan, Kurum ve SPK tarafından uygun görülen genelge ile belirlenen ulaşım masrafını da değerleme kuruluşuna ayrıca ödemekle yükümlüdür. Banka ile değerleme kuruluşu arasındaki sözleşmeye, ulaşım masraflarının değerleme kuruluşuna ödenmeyeceğine ya da kesintili olarak ödeneceğine ilişkin hüküm yazılamaz.” Hükmünü içermektedir

Bu kapsamda 17/10/2022 tarihi itibari ile Genelgemize uygun şekilde iş ve işlemlerin yürütülmesi, Genelgemiz kapsamı dışında işlem yapan üyelerimizin tespit edilmesi halinde Disiplin Yönetmeliğinin 12.Maddesinin C fıkrasına göre işlem yapılacağını belirtmek isteriz.

 

Saygılaımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği