Üye Bilgilerinin Güncellenmesi Hk.

19.10.2022

Sayın Üyemiz,

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3) 12. madde 7. fıkrası; ‘’Gayrimenkul değerleme kuruluşları ve gayrimenkul değerleme uzmanları, Kanunun 76’ncı maddesinin onuncu fıkrası uyarınca, Birlik Statüsüne ve Birlik tarafından alınacak kararlara uymakla yükümlüdür hükmünü içermektedir.’’

Birliğimiz tarafından alınan kararların, birlik tarafından yayınlanan genelgelerin uygulanması esnasında aksaklıklar yaşanmamasının sağlanması amacıyla tüm üyelerimizin birlik üye yönetim sistemindeki tüm bilgilerini (iletişim, eğitim, adli sicil belgesi, biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) güncellemesi gerekmektedir.

31 Ekim 2022 tarihine kadar üye yönetim sisteminde adres bilgisini güncellemeyen üyelerimizin mevcut adres bilgilerinin resmi adres bilgisi olarak kabul edileceğini; konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesini bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği