Ulaşım Masrafları Konulu 7 Numaralı Genelge Hakkında Bilgilendirme

14.10.2022

Sayın Üyelerimiz,

Birliğimize iletilen yoğun sorular üzerine açıklama yapılması gereği doğmuştur.

17.09.2022 tarih ve 31956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’’in  2. madde 6.fıkrası ‘gereği Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.10.2022 tarih ve E-36231672-401.01.01-27243 sayılı uygunluk yazısı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 06.10.2022 tarih ve E-12509071-107.99-63575 sayılı uygunluk yazısını takiben Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyeleri Tarafından Verilen Değerleme Faaliyetleri Kapsamında Oluşan Ulaşım Masrafları konulu 7 Numaralı Genelge Birliğimiz tarafından 14.10.2022 tarihinde yayınlanmıştır.

Genelgemiz ile ilgili resmi dayanaklarıyla Türkiye Bankalar Birliği’ne iletilmiştir.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği