Ulaşım Masrafları Güncelleme Tarihi Hk.

04.07.2024

Sayın Üyelerimiz,

Birliğimizin 03.07.2024 tarihli duyurusunda; “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyeleri Tarafından Verilen Değerleme Faaliyetleri Kapsamında Oluşan Ulaşım Masrafları Hk.” Konulu 8 numaralı genelge kapsamında, ulaşım masraflarının, ilgili yarım dönemi oluşturan aylara ait Yİ-ÜFE değişim oranları ile güncellenerek uygulanacağı bildirilmiştir.

Söz konusu güncelleme uygulamasının başlangıç tarihi Birlik internet sitesinden güncelleme duyurusunun gerçekleştirildiği 03.07.2024 olarak uygulanacaktır.

Saygılarımızla,
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği