Tadebis-Web Tapu Sistemi Üzerinden Yabancı Gerçek Kişilerin Alıcı Olduğu İşlemlerde Düzenlenecek Değerleme Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hk.

27.04.2022

Sayın Üyemiz,

15/09/2021 tarih ve 2021/6 (1911) sayılı genelgede 12.11.2021 tarihinde TKGM tarafından değişiklik yapılmıştı. 20.04.2022 tarihinde TKGM tarafından yapılan değişiklikle; TADEBİS (Taşınmaz Değerleme Bilgi Sistemi)-WEB TAPU Uygulaması kapsamında aynı taşınmaza ait son 6 ay içerisinde birden fazla düzenlenen değerleme raporlarındaki değerler arasında ortaya çıkan ±%20'yi aşan farklılıklarda yoğun artış olması nedeniyle, yeni bir değerleme raporu (Kontrol Değerleme Raporu) alınarak karşılaştırmalı inceleme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği