Mesleki Çalışma Komiteleri Başvuruları Hk.

22.09.2023

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü’nün (Statü) “Komitelerin Çalışma Esasları” başlıklı 27’nci maddesi (1)’inci fıkrası uyarınca Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Mesleki Çalışma Komitelerinin Kuruluş, Çalışma ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesince faaliyet gösteren Komitelerimize atamalar gerçekleştirilecektir.

Mesleki Eğitim ve Araştırma Komitesi, Standartlar Komitesi, Makine ve Ekipman Değerlemesi Komitesi, Dijitalleşme ve Teknolojik Yenilikler Komitesi, İletişim Komitesi, Bilirkişilik Komitesi, Uluslararası İlişkiler Komitesi, İş Geliştirme Komitesi, Mevzuat İzleme ve Geliştirme Komitesi ve Değerleme Uzmanları Komitesi’nde görev almak isteyen üyelerimizin, Ek’te yer alan formu doldurarak 01.10.2023 tarihine kadar info@tdub.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Komitelerde Görev Alacak Kişilerde Aranan Özellikler

1.     En az 5 yıllık mesleki iş tecrübesine sahip olmak,

2.     Uluslararası ilişkiler Komitesi için Rusça ve İngilizce dillerinden en az birine hakim olmak,

3.     Makine ve Ekipman Değerlemesi Komitesi için ilgili bölümlerden mezun olmuş olmak,

4.     Bilirkişilik Komitesi için, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak Bilirkişilik yapıyor olmak,

5.     Birliğe karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş olması,

6.     Son iki yıl içerisinde Birliğin disiplin hükümleri çerçevesinde disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Başvuru Formu

 

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği