Kamuoyuna Duyuru

27.02.2023

Son günlerde bazı yayın organlarında; Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarının depremde hasar görmüş binaların yapı güvenliği hakkında, gayrimenkul değerleme faaliyetinin bir ürünü olan gayrimenkul değerleme raporlarında bilgi verilmesi hususunda sorumluluk addederek, gayrimenkul değerleme faaliyetleri hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi vererek olumsuz bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır.

Gayrimenkul değerleme faaliyeti; gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin değerleme standartları çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilmesini ifade etmektedir.

Ayrıca Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları; gayrimenkul değerleme faaliyetinin yanı sıra, gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en verimli ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti verebilirler.

Değerleme faaliyetinin kapsamı, müşteri ile yapılan sözleşme doğrultusunda belirlenir. Bu çerçevede binanın yapısal özelliklerine bağlı hususlar, gayrimenkullerin kamu kurumlarındaki dosyalarında yer alan bilgi ve belgelerle sınırlıdır.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarına, gayrimenkul değerleme faaliyeti kapsamında, bina statiği, binanın zemin ile ilişkisi, depreme karşı dayanıklılığı ve hasar tespiti gibi ayrı bir uzmanlık ve teknik analiz gerektiren faaliyetlerle ilgili herhangi bir mevzuat çerçevesinde verilmiş görev ve sorumluluğun olmadığı hususunu kamuoyuna sunarız.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği