Birlik Payı Ödemeleri Hk.

07.03.2023

Sayın Üyemiz,

30.12.2022 tarih ve 32059 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları 3’üncü maddesi; İşbu esaslar çerçevesinde ekte yer alan asgari ücret tarifesi uygulanarak hesaplanacak değerleme hizmetlerine ilişkin ücretlere değerleme raporu başına 17 (onyedi) Türk Lirası gayrimenkul bilgi merkezi payı 25 (yirmibeş) Türk Lirası Birlik payı eklenir. Söz konusu tutarlar MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi A. Ş. ve Birliğe ayrıca ödenir. hükmünü içermektedir.

Aylık değerleme raporlarına ilişkin bilgileri ilgili dönemi takip eden ayın 5. günü mesai bitimine kadar (5.gün tatil gününe rastlarsa takip eden ilk mesai günü bitimine kadar) beyan edilecek olup, çıkan Birlik payının aynı süre içerisinde Birliğin TR760001002079634140785007 hesabına yatırılması gerekmektedir.

Saygılarımızla, 

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği