Arama Konferansı, Birlik Üyeleri Görüşlerinin Alınması- 12.10.2021

12.10.2021

Sektörümüz ve mesleğimiz ile ilgili konularda, Birliğimizin karar ve uygulamalarına yön vermek üzere meslektaşlarımızın, düzenleyici kuruluşların ve paydaşlarımızın görüşlerinin alınacağı arama konferansı düzenlenmesine karar verilmiştir.

Arama konferansı sonuçlarının; değerleme sektörünün yapısı ve geliştirilmesi, nitelikli insan kaynağının sektöre kazandırılması ve sürdürülebilirlik, mesleki eğitimler ve eğitim ihtiyaçları, mesleki tecrübe, yeni iş alanlarının oluşturulması, mesleki denetim ve disiplin, değerleme raporlarında standartların oluşturulması konularında, Birliğimizin kısa, orta ve uzun vadeli strateji planlarının oluşturulmasında temel alınması amaçlanmaktadır.

22-24 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek arama konferansı sonuç bildirgesi, 27.10.2021 tarihinde Birliğimizin www.tdub.org.tr internet adresi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır.

Arama konferansına Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği, Gayrimenkul Eksperleri Derneği, Birlik Yönetim Kurulu ve Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu, Disiplin Komitesi, Mesleki Komite Temsilcileri davet edilmiştir.

Arama konferansı programı aşağıda yer almaktadır. Üyelerimizin konu başlıkları kapsamında görüşleri önemsenmekte ve değer verilmekte olup, arama konferansında çalışma gruplarına aktarılması planlanmaktadır. Sayın Üyelerimizin, konu başlıkları kapsamında görüşlerini 19.10.2021 tarihine kadar Ek’te yer alan formu doldurarak ademir@tdub.org.tr iletmelerini rica ederiz.

EK : Görüş Formu 

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

 

Arama Konferansı Programı

TARİH                            : 22-24 Ekim 2021

TOPLANTI YERİ           : Bolu/Abant, Taksim International - Abant Palace

AKIŞ                              :

 1. 22 Ekim 2021 Cuma Otele Giriş
 2. 23 Ekim 2021 Cumartesi
  1. 08:30 – 08:55 Kayıt
  2. 09:00 - 10:00 Açılış konuşmaları ve protokol
  3. 10:00 – 12:50 Çalışma konularının tartışılması, fikir ve önerilerin alınması
   1. Konu Başlıklarına Göre Temsilcilerin Belirlenmesi ve Trendler (25 dakika)
   2. Amaç ve Hedef Belirleme (15 dk.)
   3. Öneri Geliştirme (40 dk.)
   4. Yol Haritası Oluşturma (35 dk.)
   5. Aksiyon Planı Oluşturma (40 dk.)
   6. Sunum Hazırlık (15 dk.)
  4. 13:00 – 14:00 Yemek Arası
  5. 14:00 – 18:30 Katılımcılar tarafından konu başlıkları çerçevesinde üretilen sonuçların temsilciler tarafından tüm katılımcıların görüşüne açılması, değerlendirmelerin yapılması, alınan görüşlerin konsolide edilmesi
  6. 19:00 Akşam yemeği
 3. 24 Ekim 2021 Pazar
  1. 09:00 – 11:30 Konsolide edilen görüşlerin değerlendirilmesi
  2. 11: 30 Yönetim Kurulu Başkanın Konuşması ve kapanış
  3. 12:30 Çıkış

KONU BAŞLIKLARI     :

 1. Nitelikli İnsan Kaynağının Sektöre Kazandırılması,
  • Değerleme Sektörü İstihdam Yapısı (Kadrolu/Sözleşmeli Değerleme Uzmanları)
  • Mesleki Eğitimler
 2. Tecrübe Şartının Düzenlenmesi, Uzman Yardımcılarının Tecrübe Ediniminde Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri,
 3. Yeni İş Alanlarının Oluşturulması,
 4. Mesleki Denetim Ve Disiplin,
 5. Değerleme Raporu Standartlarının Oluşturulması.