7 Numaralı Genelge Revize Edildi

26.12.2022

Sayın Üyelerimiz,

Birliğimiz tarafından hazırlanan ve 04.10.2022 tarihinde yayımlanan 7 Numaralı Genelge ile ilgili olarak; 23.12.2022 tarih ve E-36231672-401.01.01-30625 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygunluk ve 01.12.2022 tarih ve E-12509071-107.99-69627 sayılı yazı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilen uygunluk ile birlikte Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyeleri Tarafından Verilen Değerleme Faaliyetleri Kapsamında Oluşan Ulaşım Masrafları Hakkında 7 Numaralı Genelge revize edilmiştir.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği