22-24 Ekim 2021 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen 1.Arama Konferansı Hk. – 25.10.2021

25.10.2021

Değerleme sektörünün yapısı ve geliştirilmesi, nitelikli insan kaynağının sektöre kazandırılması ve sürdürülebilirlik, mesleki eğitimler ve eğitim ihtiyaçları, mesleki tecrübe, yeni iş alanlarının oluşturulması, mesleki denetim ve disiplin, değerleme raporlarında standartların oluşturulması konularında, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin belirlenmesine yönelik arama konferansı düzenlenmiştir.

Arama konferansına; Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği, Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği, Gayrimenkul Eksperleri Derneği, Birlik Yönetim Kurulu ve Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu, Disiplin Komitesi, Mesleki Komite Temsilcileri katılım sağlamıştır.

Sektörümüz ve mesleğimiz ile ilgili konularda, Birliğimizin karar ve uygulamalarına yön verecek, kısa, orta ve uzun vadeli strateji planlarının oluşturulmasına temel teşkil edecek olan arama konferansının sonuç bildirgesi, 27 Ekim 2021 tarihinde yayınlanacaktır.

Arama konferansımızda değerli görüş, öneri ve tespitlerini paylaşan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği