2022 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi Güncellendi

23.07.2022

Değerli Üyelerimiz, Sayın İlgililer,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin 2022 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları (Asgari Ücret Tarifesi), Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş ve 29.12.2021 tarih 31704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bağımsız, tarafsız, saygın ve bilimsel bir değerleme faaliyeti yapılabilmesi, değerleme sektörünün sağlıklı bir şekilde devamlılığı ve değerleme raporlarının kalitesinin arttırılmasının ancak değerleme hizmeti ücretlerinin yeni ve artan maliyet unsurları çerçevesince günümüz koşullarını kapsayacak şekilde güncellenmesi ile mümkün olabileceği düşünülmüş olup söz konusu hususlar Sermaye Piyasası Kurulu’na iletilmiştir.

Görüşlerimiz ve taleplerimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmış olup 2022 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi’nde yer alan değerleme ücretlerinde artış yapılarak güncelleme gerçekleştirilmiştir.

Asgari ücret tarifesindeki güncelleme ile sağlanan artışın sektörümüze önemli katkılar sağlayacağı bilinmekle birlikte Birliğimiz talebinin altında kaldığı görülmektedir. Ancak BDDK yönetmeliğinde ulaşım ücretleri konusunda yapılacak düzenleme ile sektörümüzün yaşadığı kayıpların telafi edilmesi mümkün olacaktır.Bu konudaki girişimlerimiz devam etmektedir.

23.07.2022 tarih ve 31901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan güncel Asgari Ücret Tarifesi’ne buradan ulaşılması mümkündür.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin NEBATİ ve Bakan Yardımcılarımız başta olmak üzere, sektörümüze yön veren ve aldığı kararlar ile değerleme sektörünün temelini güçlendiren Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Ömer GÖNÜL ve Kurul Üyeleri ile Kurul çalışanlarına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Sayın Mehmet Ali AKBEN ve çalışanlarına tüm üyelerimiz adına teşekkürlerimizi sunarız.

Sektörümüzün en iyi koşullarda çalışmalarının sağlanması konusunda mücadelemiz devam edecektir.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği