"Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyeleri Tarafından Verilen Değerleme Faaliyetleri Kapsamında Oluşan Ulaşım Masrafları Hk." Konulu 7 Numaralı Genelge Revize Edildi

24.08.2023

Sayın Üyemiz,

Birliğimiz tarafından hazırlanan ve 26.12.2022 tarihinde yayımlanan 7 Numaralı Genelge ile ilgili olarak;

11.08.2023 tarih ve E-36231672-401.01.01-40823 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygunluk ve 23.08.2023 tarih ve E-12509071-107.02.02-93493 sayılı yazı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilen uygunluk ile birlikte  Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyeleri Tarafından Verilen Değerleme Faaliyetleri Kapsamında Oluşan Ulaşım Masrafları Hakkında 7 Numaralı Genelge revize edilmiştir.

Genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği