“Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” EK-1 Bildirim Formu Hk.

03.01.2024

Sayın Üyemiz,

Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin “Bildirimler ve takip yükümlülüğü başlıklı 17 nci maddesinin ikinci fıkrası “Yetkili değerleme kuruluşları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanan ve bir örneği EK-1’de yer alan bilgi formunu Kurumun belirleyeceği usul ve esalara göre Kuruma iletir.” hükmü kapsamında, bankalara değerleme hizmeti vermeye yetkili kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanan EK-1 bildirim formlarının 31.01.2024 tarihine kadar yetkilikuruluslar@bddk.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Elektronik posta ile gönderim dışında EK-1 bildirim formlarının KEP ve/veya posta yoluyla gönderilmemesi rica olunur.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği