Bilgiler alınıyor...

Etkinlikler
Tüm Eğitim Duyurularımız
TDUB Eğitim Akademisi 2019 Yılı Ekim-Aralık Dönemi Eğitim Kataloğu
Uzaktan Canlı Eğitimlere Katılanların Geri Dönüşlerinden Bazıları ve Uzaktan Canlı Eğitimlerimizden Kısa Bölümler
Eğitim Akademisi Eğitmen Başvuruları
“Hukuk Mahkemeleri İçin Bilirkişi Raporlarının Hazırlanması ve Sunumu Eğitimi” 05-08 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşti.
02 Kasım 2019"İşletmelerin Aktiflerinde Kayıtlı Duran Varlıkların Tespiti ve Değerleme İşlemleri: TMS/TFRS ve UDS Uygulamaları" Eğitimi
TDUB Eğitim Akademisi 2019 Yılı Nisan-Haziran Dönemi Eğitim Kataloğu
TDUB Eğitim Akademisi 2019 Yılı Şubat-Mart Dönemi Eğitim Kataloğu
"Gayrimenkul Proje Değerleme Süreci ve Raporlama" Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.
'Etkili Değerleme ve Raporlamanın Temel Esasları’ Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.
"Temel Gayrimenkul Değerleme - Ofis-Dükkan V.b.’ Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.
"İmar Planlarının Süreçleri, Okunması, Yorumlanması ve Gayrimenkul Değerleme Üzerindeki Etkileri’ Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavlarına Yönelik Gayrimenkul Değerleme Eğitimi (Mayıs 2019 Programı)
"Temel Gayrimenkul Değerleme - Tarla ve Arsa" Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.
'Kamulaştırmada Taşınmaz Değerlemesi - Uygulamalı’ Eğitimi 27-28 Nisan 2019 Tarihlerinde Ankara’da Gerçekleşti.
'Değer Esaslı Kentsel Dönüşüm “İmar” Uygulama Süreci’ Eğitimi Konya’da Gerçekleşti.
26-28 Nisan 2019 "Ticari Gayrimenkul Değerlemesi ve Menkul Kıymetleştirme" Eğitimi
TDUB Eğitim Akademisi 2018 Yılı Raporu
TDUB Eğitim Akademisi 2018 Yılı Ekim-Aralık Dönemi Eğitim Kataloğu
"Proje Geliştirme ve Arsa Değerleme" Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim İle Gerçekleşti.
"Makine Teçhizat Değerleme+Uygulama" Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.
"Tarım Arazilerinin Değerlemesi" Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.
"İmar Planlarının Süreçleri, Okunması, Yorumlanması ve Gayrimenkul Değerleme Üzerindeki Etkileri" Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.
"Kentsel Dönüşüm Sürecinde Değerleme" Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.
"Yapı Bilgisi ve Proje Okuma" Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim İle Gerçekleşti.
"Etkili Değerleme ve Raporlamanın Temel Esasları" Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.
"Kat Mülkiyeti- Kat İrtifakı Uygulamaları" Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.
"Gelir Getirici Mülklerin Analizi + Uygulama" Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.
01 Aralık 2018 “Gayrimenkullerin Vergilendirilmesinde Önemli Konular” Semineri ve “İmar Barışı: Sorunlar ve Çözümler” Paneli
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavlarına Yönelik Gayrimenkul Değerleme Eğitimi (Kasım 2018 Programı)
"Adım Adım Konut Değerlemesi" Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.
"Kamulaştırma Amaçlı Taşınmaz Değerlemesinde Bilirkişilik (2. Modül)" Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.
"Kamulaştırma Amaçlı Taşınmaz Değerlemesinde Bilirkişilik (1. Modül)" Uzaktan Canlı Eğitim ile Gerçekleşti.
20 Ekim 2018 "Kentsel Dönüşümde Kat Mülkiyeti Uygulamaları" Eğitimi
"Kamulaştırma Amaçlı Taşınmaz Değerlemesinde Örnek Uygulamalarla Bilirkişilik" Eğitimi İzmir'de Gerçekleşti.
TDUB Eğitim Akademisi 2018 Yılı Temmuz-Eylül Dönemi Eğitim Kataloğu
"Proje Geliştirme ve Arsa Değerleme" Eğitimi Uzaktan Canlı Eğitim İle Gerçekleşti.
"Kamulaştırma Amaçlı Taşınmaz Değerlemesinde Örnek Uygulamalarla Bilirkişilik" Eğitimi Adana'da Gerçekleşti.
TDUB Eğitim Akademisi 2018 Yılı Nisan-Haziran Dönemi Eğitim Kataloğu
"Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavlarına Yönelik Gayrimenkul Değerleme Eğitimi (Mayıs 2018 Programı)
TDUB Eğitim Akademisi 2018 Yılı Ocak-Mart Dönemi Eğitim Kataloğu
Toplam 173  Kayıt ve 5  sayfa.
1.  Sayfa - 1 - 40 arası kayıtlar gösteriliyor.