Bilgiler alınıyor...

 

Yaşar Bahçeci

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

İbrahim Cihan Kurtulan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ali Emre İplikçi

Yönetim Kurulu Üyesi

Bilgin Koluaçık

Yönetim Kurulu Üyesi

Emrullah Acar

Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman Morbel

Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Yeşim Tanrıvermiş 

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

(*) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Eva Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tüzel kişiliğini Yaşar Bahçeci temsil etmektedir.

(**) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Düzey Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tüzel kişiliğini İbrahim Cihan Kurtulan temsil etmektedir.

 

Yönetim Kurulu;

a) İki asıl ve iki yedek üye, Birlik üyesi gerçek kişiler arasından, Birlik üyesi gerçek kişiler tarafından kullanılacak oylar aracılığıyla genel kurul tarafından seçilen,

b) İki asıl ve iki yedek üye, tüzel kişi olarak değerleme kuruluşları arasından Birlik üyesi tüzel kişiler tarafından kullanılacak oylar aracılığıyla genel kurul tarafından seçilen,

c) İki asıl ve iki yedek bağımsız üye, Aday Öneri Komitesi tarafından belirlenerek Kurulca önerilen adaylar arasından genel kurul tarafından seçilen,

ç) Bir asıl ve bir yedek üye ise Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini temsilen atanan,

Genel Kurul tarafından seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi iki yıldır. Yönetim Kurulu Üyeleri, üst üste en fazla iki dönem görev alabilirler. Aradan bir dönem geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliği için tekrar aday olunamaz. 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Aday Öneri Komitesi tarafından belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından önerilen adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik başvuruları, seçimli Genel Kurul öncesi Birliğimiz internet adresi üzerinden duyurulmakta olup başvuruda bulunan adaylar Aday Öneri Komitesi’ne sunulur. Aday Öneri Komitesi, Birliğimiz Statüsü ile düzenlenmekte olup Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı ve Birlik Başkanı veya belirledikleri temsilcileri olmak üzere 3 kişiden oluşmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının;

  • Birlik üyesi değerleme kuruluşları nezdinde son 5 yılda fiili bir görev almamış olması ve değerleme kuruluşlarıyla danışmanlık dahil iş ve ortaklık ilişkisi içerisinde olmaması,
  • Sermaye piyasaları alanında en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları,

gerekmektedir.

Yönetim Kurulumuz 03.07.2021 tarihli onbirinci olağan Genel Kurul toplantısında yapılan seçimle Genel Kurul tarafından belirlenmiştir.

Geçmiş Dönem Yönetim Kurulları