Bilgiler alınıyor...

Uluslararası Değerleme Standartları

 

İyi Uygulama Kılavuzları

TUDES 310 - Borç Verme ve Teminat Amaçlı Gayrimenkuller İçin İyi Uygulamalar Kılavuzu - 17 Ağustos 2015