Bilgiler alınıyor...

Uluslararası Değerleme Standartları

 

İyi Uygulama Kılavuzları

TUDES 310 - Borç Verme ve Teminat Amaçlı Gayrimenkuller İçin İyi Uygulamalar Kılavuzu - 17 Ağustos 2015

İUK 314.1 – Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Endüstriyel Üretim ve Depolama Amaçlı Gayrimenkuller için İyi Uygulamalar Kılavuzu

Organize Sanayi Bölgelerinde Yapılacak Değerleme Faaliyetlerinde Organize Sanayi Bölge Yönetimlerinden Talep Edilecek Bilgi Ve Belge Formu

Örnek Vaka Analizi