Bilgiler alınıyor...

 Standartlar Komitesi

 

Hakan YALÇINTUNÇ
Başkan
 

Ayhan VURUCU
Üye

Barış UYĞUR
Üye

Bektaş Cem ÜLGER
Üye

Emre EKİM​
Üye

Ercüment BAYRAMOĞLU
Üye

Hüseyin AKMAN
Üye

Nilay VAROL BİNAY
Üye

Selim YAZICI
Üye

 
     
     

Akar ARDAHANLIOĞLU
Yedek Üye

Faruk Onur SOLAK
Yedek Üye

Zeynep Sinem KONCA
Yedek Üye

 

                                           

Uluslararası Değerleme Standartları Standartlar Komitesi, Değerleme mesleğinde belli kalitede faaliyet gösterilmesini temin etmek üzere Birlik Üyeleri tarafından yürütülen faaliyetlerin adil ve dürüst olması, iş ahlakının ve Birlik Üyelerinin dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarının sağlanması amacıyla değerleme standartları ve meslek kuralları oluşturulması ve güncellenmesi ile görevli Birlik organıdır. 


Yönetim Kurulu tarafından Birlik üyeleri arasından atanır ve ilan edilir. Yönetim kurulu, gerekli hallerde Birlik organlarında görev yapmakta olan Birlik üyelerini de komite üyesi olarak belirleyebilir. Komitenin görev süresi iki yıldır. Görev süresi dolan komite üyeleri, bu işleyiş esasları çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yeniden atanabilir.

Komite Üyeleri, gayrimenkul değerleme, sermaye piyasaları, finans, bankacılık, tapu ve kadastro, hukuk, şehir plancılığı, mühendislik, genel yönetim, iktisat, işletme, idari ve mali işler, muhasebe alanlarında en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip Birlik Üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından atanır ve ilan edilir. Komitenin görev süresi iki yıldır.

 

Atama Tarihi: 01.09.2019

Görev Süresi Sonu: 30.08.2021

Faaliyetler:

İyi Uygulama Kılavuzları

TUDES 310 - Borç Verme ve Teminat Amaçlı Gayrimenkuller İçin İyi Uygulamalar Kılavuzu - 17 Ağustos 2015

Gelir Getiren Mülklerin Değerlemesi

Otel Değerlemesi

Akaryakıt Değerlemesi

Gayrimenkul Yatırım Fonları Değerlemesi