Bilgiler alınıyor...

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihleri Hakkında - 31.12.2021

Sayın Üyemiz,

24.03.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6998 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun 16’ncı maddesi gereği kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) aracılığıyla Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırma zorunlulukları bulunmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumunca 6698 Sayılı Kanunun Geçici 1. maddesine göre ilan edilen Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihleri; tüm dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren salgın nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 2021/238 numaralı Kurul Kararı ile:

1)Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,    

2)Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,

3)Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının

Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu nedenle Birliğimiz tarafından Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihleri konusunda hatırlatma yapılması gereği doğmuştur. 

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği