Bilgiler alınıyor...

8. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk. - 05.12.2021

Birliğimizin 05.12.2021 tarihli 8. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile ikinci toplantı, 19.12.2021 Pazar günü saat 09:30'da “Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi Barbaros Mah. Sırma Perde Sok. No:23, Üsküdar/İstanbul” adresinde aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır.

 

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Sekizinci Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1.         Toplantının açılması ve gündemin okunması,

2.         Divan Başkanı ve Kâtiplerin seçimi,

3.         Divan Başkanı ve iki Kâtipten oluşan Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,

4.         Açılış konuşması,

5.         2022 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi,

6.         2022 yılı Üyelik Aidatları ve Üyeliğe Giriş Ücretlerinin Belirlenmesi,

7.         Taşınmaz Bilgi Araştırma Sistemi (TABA) üzerinden sağlanacak TAKBİS hizmetine ilişkin Birliğe ödenecek sistem kullanım ücretinin belirlenmesi,

8.         Birliğin Gerçek Kişi Üyelerine; mesleki faaliyetleri çerçevesinde meydana gelebilecek maluliyet, iş göremezlik, vefat durumlarına karşı koruyucu ve destekleyici nitelikte olmak üzere Ferdi Kaza sigortası yapılması, prim dâhil tüm masrafların Birlik bütçesinden karşılanması hususunda Birlik bütçesinden üyeliği aktif olan her bir gerçek kişi üye için olmak üzere kaynak ayrılması hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

9.         2022 yılı Birlik Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

10.      Yönetim Kuruluna 2022 yılı Birlik bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,

11.      Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Disiplin Yönetmeliği Taslağının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

12.      Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Personel Teşkilat Yönetmeliği Taslağının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

13.      Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Denetleme Yönetmeliği Taslağının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

14.       Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyeliğe Giriş Ücretleri İle Üyelik Aidatlarının Tahsil Şekli ve Esasları Yönetmelik Taslağının görüşülmesi ve karara bağlanması,

15.      Dilek ve temenniler,

16.      Kapanış.

 

Sayın Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği