Bilgiler alınıyor...

Kamuoyuna Duyurulur - 22.11.2021

19 Kasım 2021 Günü TELE1 Kanalında modaratörlüğünü Uğur DÜNDAR’ın yaptığı CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet AKIN, CHP Grup Başkanvekili Engin ALTAN ve Sözcü Gazetesi Yazarı Murat MURATOĞLU’nun konuk olarak katıldığı UĞUR DÜNDAR İLE DEMOKRASİ ARENASI programında gerek Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) gerekse Birlik Yönetim Kurulu Başkanımız Yaşar BAHÇECİ hakkında; bilgiden yoksun, yersiz, haksız ve iftiralarla dolu ifadeler kullanılmıştır. Birliğimizi hedef alan gerçeğe aykırı bu beyanlarla ilgili her türlü yasal hakkını kendisi ivedilikle kullanıp ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunacaktır.

Programda bir kısım çevrelerin kolaylıkla marketten gıda alır gibi SPK’dan gayrimenkul değerleme kuruluşu kurma izni ve gayrimenkul değerleme lisansı aldığı, gayrimenkul değerleme uzmanlarının rüşvet karşılığı gayrimenkul değerlerini yüksek gösterdiği, değerleme kuruluşlarının paravan şirketler olduğu ifade edilerek, hem Ülkemizin en güzide kurumlarından birisi olan ve sektörümüzü Uluslararası Değerleme Standartlarına göre kurup düzenleyen SPK hedef alınmış, hem de büyük emeklerle ve zorlu sınavlardan geçerek lisans almış, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesi çerçevesinde emeği ve şerefiyle mesleğini icra eden kıymetli üyelerimiz yalan ve yanlış ifadelerle hedef alınmıştır.

Kendisini sorumlu gazeteci olarak takdim eden Sayın DÜNDAR, isnatlar ile ilgili program öncesinde tarafımıza ulaşmamış olup program esnasında da tarafımıza söz hakkı vermediği için kendisini, konuklarını ve kamuoyunu bilgilendirme fırsatı bulunamamıştır. Bu nedenle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı oluşmuştur.

TDUB; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76’ncı maddesine dayanılarak kurulmuş kamu tüzel kişiliği haiz öz düzenleyici meslek birliği olup, çalışma alanları ve yetkileri ilgili Birlik Statüsü ile düzenlenmiştir. Birlik Başkanı Yaşar BAHÇECİ dâhil olmak üzere TDUB’un yönetim ve denetim organları genel kurulda yapılan Hâkim gözetiminde yapılan seçimlerde seçilmek suretiyle göreve gelmişlerdir.

TDUB’un üye yapısı, SPK tarafından yetkilendirilen Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları ile bu alanda faaliyet gösterecek kişilerin mesleki yeterlilikleri ölçümlendiği lisanslama sınavlarında başarılı olan Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarından oluşmaktadır. Gayrimenkul Değerleme Uzmanları, en az üç yıllık mesleki tecrübeye sahip üniversitelerin dört yıllık bölümlerinden mezun olan mesleki donanımı yüksek kişilerdir. Üyelerimizin % 55’i mimarlık ve mühendislik fakültelerinden olmak üzere tamamı üniversitelerin dört yıllık bölümlerinden lisans seviyesinde mezun olmuştur. %9’u Yüksek Lisans, %1’i ise Doktora seviyesinde eğitim almışlardır. TDUB’un, 6.265 gayrimenkul değerleme uzmanı ve 143 gayrimenkul değerleme kuruluşu olmak üzere 6.408 üyesi bulunmaktadır. Programda ifade edilenin tersine meslektaşlarımız seçkin kişi ve kuruluşlardan oluşmaktadır.

TDUB, üyelerinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri ile üyelerince müşterilerine verilecek değerleme hizmetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarının çözümüne yardımcı olmak, uyuşmazlıkların ve itirazların, değerlemenin standartlara uygunluğunun gözden geçirilmesi yoluyla çözümüne yönelik inceleme ve araştırma yaparak üyeleri hakkında yapılan şikâyetleri değerlendirmekte, mevzuat ve standartlara aykırılık tespit edilmesi durumunda Kanunda yer alan idari para cezaları ile Statüde öngörülen uyarı, kınama, üyeliği askıya alma, üyelikten çıkarma (meslekten men edilme) disiplin cezaları vermektedir. Bugüne kadar yapılan denetim ve disiplin süreçleri sonucunda, gayrimenkul değerleme kuruluşları ve gayrimenkul değerleme uzmanlarının üyelikten çıkarılmak suretiyle değerleme faaliyetleri sonlandırılmıştır. Hemen her sektörde olabileceği gibi değerleme sektöründe de kural dışı davranan, suç işleyenler olabilir. Bu kapsamda devam eden disiplin soruşturmaları da bulunmakta olup, bundan sonrada aynı kararlılıkla denetim ve disiplin faaliyetlerinin devam ettirileceğini bildiririz. Sayın DÜNDAR’ın program içerisinde nezdinde bulunduğunu ifade ettiği belgeleri Birliğimize ulaştırması durumunda aynı titizlikle incelenip gereğinin yapılacağını kamuoyuna bildiririz.

Bununla birlikte programda da belirtildiği üzere bazı müteahhit ve emlak aracılığı lobi gruplarının girişimleri sonucunda 12 Kasım 2021 tarihi itibariyle sistemde değişiklikler gerçekleşmiştir. Programda, TDUB, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun sistemi koruyucu çaba ve girişimlerine yer verilmekle birlikte programın devamında 12 Kasım 2021 tarihi itibariyle değişen sistemin sebebi gibi gösterildiğini hayret ve üzüntü ile izlemiş bulunmaktayız. Bu sistemin kuruluşunda imzası olan Birlik Başkanımız Yaşar BAHÇECİ katıldığı televizyon programlarında, ana haber bültenlerinde tüm kamuoyunun önünde algoritma ile dağıtım sürecinin devam etmesi yönünde mücadele vermiştir. Ancak her nedense söz konusu programda sistem değişikliğinin nedeni olan ve “milyon dolarlık satışlar iptal oldu, Ülkemiz zarara uğratılıyor, bu sistem kaldırılmalı” sloganları ile yazılı ve görsel basında onlarca beyanları bulunan grupların ismi bile anılmayıp, bu sistemi savunan SPK ve Birlik Başkanımızın hedef alınması hayretle karşılanmıştır. Bununla birlikte programınızı takip eden anılan grupların programınızda ifade edilen hususlardan rahatsız olmayacağı da aşikârdır.

Taşınmaz edinimi yolu ile başvurulacak şerefli Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın teminatı altındadır. Birliğimiz ve üyelerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı üzerinden hiçbir hesap yapılmasına izin vermeyecektir. Bu konuda samimi ve karşılık beklemeyen vatan sevdalılarının verebileceği en büyük destek Birliğimiz eylem ve uygulamalarını gündemde tutmak ve bu yolla yanlış işlere kalkışan gayrimenkul değerleme kuruluşları ve azmettirici sorumlularını ortaya çıkarmaktır.

Özetle; Birliğimizin sektördeki duruşu ve mücadelesi üyelerimiz ve kamuoyu nezdinde bilinmekte olup, kişilerin değil Ülkemiz menfaatleri için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizin altını çizmek isteriz. Sayın DÜNDAR’ın sorumlu gazetecilik ve adalet ilkesine uygun hareket edip açıklamamızın tamamına programında yer vererek ve hatta programına davet etmek suretiyle ifade edilmesine olanak sağlayarak bu yanlışı düzeltmesini ve gerekli disiplin işlemlerini yapabilmemiz için elinde bulunduğunu iddia ettiği belgeleri ivedilikle Birliğimize iletmesini bekliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ